Intensiiviryhmät

Intensiiviprojektitoiminta työmuotona on tarkoitettu kaikille vapaa-aikatoimen toimialoille ennaltaehkäisevään omaa aktiivisuutta tukevaan työhön.

Projektitoiminnan tavoitteena on puuttua intensiiviesti kulloinkin voimassa oleviin ei-toivottuihin ilmiöihin. Tarkoituksena on koota erilaisia homogeenisiä ryhmiö eri aihealueilta ja järjestää näille ohjaajan ja moni-ammatillisen tiimin avulla sopivaksi räätälöityä esimerkisi 10 viikkoa kestävä toiminnallinenpaketti, johon kuuluu 1 keskustelukerta viiteryhmässä/ vko sekä yksi toiminnallinen kerta viiteryhmässä/viikko.

Kohderyhmä

Nuoret

Tuottaja

Hollolan kunta