Intensiiviryhmät

Intensiiviprojektitoiminta työmuotona on tarkoitettu kaikille vapaa-aikatoimen toimialoille ennaltaehkäisevään omaa aktiivisuutta tukevaan työhön.

Projektitoiminnan tavoitteena on puuttua intensiivisesti kulloinkin voimassa oleviin ei-toivottuihin ilmiöihin. Tarkoituksena on koota erilaisia homogeenisiä ryhmiä eri aihealueilta ja järjestää näille ohjaajan ja moniammatillisen tiimin avulla sopivaksi räätälöityä n.10 viikkoa kestävää toimintaa, johon kuuluu 1 keskustelukerta viiteryhmässä/ viikko sekä yksi toiminnallinen kerta viiteryhmässä/viikko.