Itämeripäivä - Sisävesiä hoitamalla suojellaan myös Itämerta

Takaisin

Tänään 26.8. vietetään Itämeripäivää, jonka tavoitteena on innostaa ihmiset nauttimaan ainutlaatuisesta kotimerestämme sekä tekemään konkreettisia tekoja sen hyväksi. Hollolassa Itämeripäivää juhlistettiin mm. kouluruokailussa tarjoilemalla silakkapuikkoja! 

Kaikki mitä maalla tehdään, vaikuttaa myös enemmän tai vähemmän vesiin ja lopulta Itämereen. Ainutlaatuinen ja herkkä Itämeremme on valitettavasti yksi saastuneimmista maailman murtovesialtaista. 

Maa- ja metsätalousministeriön uutisen "Sisävesiä hoitamalla suojellaan myös Itämerta" mukaisesti maa- ja metsätalouden vaikutus on niin suuri, että suurin työ täytyy tehdä maalla ja maankäytön piirissä. Pitkäjänteisellä yhteistyöllä ja toimenpiteillä voimme vaikuttaa vesistökuormitukseen. Maanomistajien tukemiseksi ja toimenpiteiden toteuttamiseksi on käytettävissä vesienhoitohankkeiden avustuksia, joita myönnettiin syksyn 2020 haussa 19 hankkeelle yhteensä lähes kolme miljoonaa euroa. Seuraava haku avautuu nyt lokakuussa ja siitä tiedot tulevat sivulle www.ely-keskus.fi/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue. Hankkeiden avulla etsitään ratkaisuja mm. peltojen ja talousmetsien kestävään vesitalouteen, vesiensuojelun edistämiseen, muuttuviin vesioloihin sopeutumiseen sekä maanomistajien yhteistyöhön valuma-alueella.

Myös meillä Hollolassa on paljon maa- ja metsätaloutta sekä upeita vesistöjä, jotka laskevan kolmen eri vesistöalueen kautta lopulta Itämereen. Hollolassa on edistetty mm. Varsaojan valuma-alueen veden viivyttämistä ja vesistökuormituksen vähentämistä laatimalla yleissuunnitelma. Varsaojan valuma-alueelta vedet laskevat Herralan Hahmajärveen ja sieltä edelleen Porvoonjoen kautta Itämereen. 

Julkaistu: 26.08.2021 15.30