Jätehuolto

Jokaisella jätettä tuottavalla on jätelain mukaan velvollisuus huolehtia jätteistään asianmukaisesti.

Asukkaiden tai taloyhtiöiden tulee huolehtia, että kiinteistö on liittynyt järjestettyyn jätehuoltoon.

Kaikkien käytössä olevien kiinteistöjen, joilla syntyy asumisjätettä tai siihen rinnastettavaa jätettä, on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen tekemällä sopimus kuljetusliikkeen kanssa. Määräys koskee myös loma-asuntoja. Jätteiden kuljetuksen hoitavat yksityiset kuljetusyritykset. Lataa linkeistä Jätehuolto Hollolassa -opas, josta löydät ohjeet jätehuoltoon liittymiseen.

Hollolan kunnan jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävistä vastaa Päijät-Hämeen jätelautakunta (Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä).

Salpakierto Oy (ent. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy eli PHJ) hoitaa seudullisen jätelautakunnan kunnissa jätteiden käsittely-, hyödyntämis- ja kehittämistehtävät sekä jäteneuvonnan.

Rinki Oy hoitaa pakkausjätteen keräyksen. Rinki -ekopisteille voi viedä lasia, kartonkia ja pienmetallia sekä joillekin pisteille myös muovipakkauksia. Lähimmän ekopisteen löydät Rinki Oy:n nettisivuilta. Vaatekeräystä hoitaa UFF. Myös heidän keräyspisteensä löytyvät netistä.

Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset vastaavat jätehuollon valvonnasta. Hollolan kunnan ympäristövalvonta mm. kehottaa tarvittaessa asukasta liittymään jätehuoltoon tai toimii jos jätelakia on rikottu.