Jätelain suunnitelmallinen valvonta alkaa

Takaisin

Vaarallisten jätteiden varastointia tarkastetaan Salpakankaan ja Kukonkoivun teollisuusalueilla 2020.

Pohjavedensuojelun kannalta on tärkeää, että pohjavesialueilla toimitaan järkevästi ja huolellisesti. Vaaralliset jätteet ovat riski ja siksi niiden oikea varastointi ja eteenpäin toimittaminen on tärkeää.

Hollolan kunnan ympäristövalvonta toteuttaa vuoden 2020 aikana toimialaperusteista vaarallisten jätteiden valvontaa Salpakankaan ja Kukonkoivun teollisuusalueilla. Jätelain mukaan viranomaisen on määräajoin asianmukaisesti tarkastettava laitokset ja toiminnot, joissa syntyy vaarallista jätettä. Koska Salpakankaan ja Kukonkoivun teollisuusalueet sijaitsevat tärkeällä pohjavesialueella, valvonta aloitetaan näiltä alueita.

Valvonnan tarkoituksena on lisätä yleistä tietoisuutta sekä päästä puuttumaan yritysten vaarallisen jätteen käsittelyssä ilmeneviin puutteisiin. Valvonnan kohderajaus perustuu riskiarvioon, jonka perusteella vuoden 2020 tarkastuskohteina ovat autokorjaamot ja maalaamot sekä niihin liittyvä toiminta.

Salpakankaan ja Kukonkoivun teollisuusalueilla sijaitsee myös muita riskiarvioinnin perusteella huomion arvoisia kohteita, joihin jätelain valvontaa tullaan tulevina vuosina kohdistamaan.

Kaikkia tarkastuskohteita tullaan lähestymään erikseen kirjeitse.  Kyseiset valvontatoimet eivät koske ympäristöluvallisia toimijoita.

 

Lisätietoja:
Ulla Lehtinen
ympäristötarkastaja
0447801510
ulla.tt.lehtinen@hollola.fi

Esiteet:
Tarkkana siellä pohjavesialueella! - pienteollisuus, Suomen vesilaitosyhdistys
Autokorjaamoalan ympäristöohje 2020, Hollolan ympäristövalvonta

Julkaistu: 04.03.2020 13.00