Jätelain valvonta

Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo jätelakia ja jätehuoltomääräysten rikkomuksia.

Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen vastaa jätelain valvonnasta kunnan alueella eli toimii, jos jätelakia tai alueellisia jätehuolto- tai ympäristönsuojelumääräyksiä rikotaan. Ympäristövalvonta selvittelee mm. roskaantumistapauksia, tarkistaa tapahtumien jätehuoltosuunnitelmat ja antaa tarvittaessa kehotuksen jätehuoltoon liittymisestä.

Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät hoitaa Hollolan alueella Lahden seudun jätelautakunta (ent. Päijät-Hämeen jätelautakunta). Se hyväksyy myös alueelliset jätehuoltomääräykset.

Salpakierto Oy (entinen Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy eli PHJ) hoitaa seudullisen jätelautakunnan kunnissa jätteiden käsittely-, hyödyntämis- ja kehittämistehtävät sekä jäteneuvonnan.

Kaikkien käytössä olevien kiinteistöjen, joilla syntyy asumisjätettä tai siihen rinnastettavaa jätettä, on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen tekemällä sopimus kuljetusliikkeen kanssa. Määräys koskee myös loma-asuntoja.

Jätteiden kuljetuksen hoitavat yksityiset kuljetusyritykset.

Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät hoitaa Hollolan alueella Lahden seudun jätelautakunta (ent. Päijät-Hämeen jätelautakunta). Se hyväksyy myös alueelliset jätehuoltomääräykset.

Salpakierto Oy hoitaa seudullisen jätelautakunnan kunnissa jätteiden käsittely-, hyödyntämis- ja kehittämistehtävät sekä jäteneuvonnan.