Jätelain valvonta

Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo jätelakia ja jätehuoltomääräysten rikkomuksia.

Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen vastaa jätelain valvonnasta kunnan alueella eli toimii, jos jätelakia tai alueellisia jätehuolto- tai ympäristönsuojelumääräyksiä rikotaan. Ympäristövalvonta selvittelee mm. roskaantumistapauksia, tarkistaa tapahtumien jätehuoltosuunnitelmat ja antaa tarvittaessa kehotuksen jätehuoltoon liittymisestä.

Kaikkien käytössä olevien kiinteistöjen, joilla syntyy asumisjätettä tai siihen rinnastettavaa jätettä, on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen tekemällä sopimus kuljetusliikkeen kanssa. Määräys koskee myös loma-asuntoja. Jätteiden kuljetuksen hoitavat yksityiset kuljetusyritykset.

Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät hoitaa Hollolan alueella Päijät-Hämeen jätelautakunta. Se hyväksyy myös alueelliset jätehuoltomääräykset.

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ) hoitaa seudullisen jätelautakunnan kunnissa jätteiden käsittely-, hyödyntämis- ja kehittämistehtävät sekä jäteneuvonnan.