Jätevesien käsittely haja-asutusalueilla

Haja-asutusalueella kiinteistöjen vesihuolto ja jätevesien käsittely perustuvat pääosin kiinteistökohtaisiin ratkaisuihin.

Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön, joka ei voi liittyä kunnan viemäriverkostoon, tulee järjestää syntyvän jäteveden käsittely siten, ettei siitä aiheudu haitallisia terveys- eikä ympäristövaikutuksia.

Jätevesien puhdistamisella on väliä myös haja-asutusalueella

Asianmukaisesti puhdistettu jätevesi ei likaa omaa asuinympäristöä, kaivovesiä eikä lähivesistöjä. Vesien rehevöityminen ja hajuhaitat vähenevät eivätkä myöskään ulostebakteerit pääse aiheuttamaan terveysriskejä.

Pohjavesi- ja ranta-alueilla määräaika

Sijaitseeko kiinteistösi pohjavesi- tai ranta-alueella? Ranta-alueilla ja pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistöjen puutteellisesti toimivien jätevesijärjestelmien tuli olla puhdistusvaatimukset täyttävässä kunnossa viimeistään 31.10.2019.

Jätevesijärjestelmä kuntoon remontin yhteydessä

Muiden kiinteistöjen osalta kunnostus tulee tehdä viimeistään silloin, kun kiinteistöllä tehdään suurempia, rakennuslupaa vaativia peruskorjauksia tai kun kiinteistölle asennetaan vesi-WC tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistojen luvanvaraisia remontteja. Jätevesijärjestelmän tehostamista tai uuden rakentamista varten, ammattitaitoinen ja huolellinen suunnittelu sekä järjestelmän asianmukainen huoltaminen ovat tärkeitä. Vaikka järjestelmän tehostaminen tai uusiminen ei olisi ajankohtaista, kiinteistöltä on silti löydyttävä selvitys jätevesijärjestelmästä. Selvitys on esitettävä viranomaiselle pyydettäessä.