Jätevesineuvonta

Haja-asutusalueiden jätevesiasioiden neuvontaa tarjoavat Hämeenkosken pitäjässä Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ja muualla Hollolassa Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n Neuvo-hanke.

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n hajajätevesien neuvontahanke Neuvo Päijät-Häme tarjoaa Jätevesineuvola-palvelulla puolueetonta ja maksutonta haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyyn liittyvää neuvontaa Hollolassa ja muualla Päijät-Hämeen alueella. Asukas voi olla yhteydessä jätevesineuvojaan puhelimitse tai sähköpostitse kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän kunnostamistarvetta ja kunnostamisen aikataulua koskevissa kysymyksissä. Asukas voi myös pyytää jätevesineuvojaa vierailemaan kiinteistöllään. Jätevesineuvola-palvelun lisäksi kaikki hankkeet tarjoavat haja-asutusalueiden jätevesineuvontaa hankkeiden toiminta-alueiden erilaisissa tapahtumissa ja yleisötilaisuuksissa. Vuoden 2019 osalta Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n neuvontahanke toimii 31.10.2019 asti.

Hämeenkosken alueella haja-asutusalueen jätevesineuvonnasta vastaa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Kiinteistönomistajat ja mökkiläiset voivat olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla, jos jätevesijärjestelmän toiminta, huolto, uusiminen tai jätevesilainsäädäntö mietityttää. Neuvojat ovat myös tavattavissa kesätapahtumissa Hämeessä ja Pirkanmaalla. Hämeessä jätevesineuvojan voi pyytää myös kiinteistölle arvioimaan järjestelmän kuntoa paikanpäällä. Neuvontapalvelut ovat maksuttomia. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen tarjoamaa neuvontaa on saatavilla 31.10.2019 saakka.

Yhteystiedot:

Hollolan alueen jätevesineuvonta: vastaava jätevesineuvoja Johanna Tuomainen, puh. 044 783 0952, sähköposti: johanna.tuomainen(at)vesiensuojelu.fi

Hämeenkosken alueen jätevesineuvonta: Laura Virtanen, puh. 050 476 3500 tai Lauri Sillantie, puh. 050 570 9511, sähköpostit etunimi.sukunimi(at)kvvy.fi