Jätevesineuvonta

Haja-asutusalueiden jätevesiasioiden neuvontaa tarjoaa Hollolassa Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n ainakin vuoden 2019 loppuun asti.

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tarjoaa Jätevesineuvola-palvelulla puolueetonta ja maksutonta haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyyn liittyvää neuvontaa Hollolassa. Asukas voi olla yhteydessä jätevesineuvojaan puhelimitse tai sähköpostitse kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän kunnostamistarvetta ja kunnostamisen aikataulua koskevissa kysymyksissä. Asukas voi myös pyytää jätevesineuvojaa vierailemaan kiinteistöllään. Jätevesineuvola-palvelun lisäksi jätevesineuvontaa tarjotaan tarjoavat toiminta-alueilla erilaisissa tapahtumissa ja yleisötilaisuuksissa.

Jätevesien puhdistamisella on väliä

Asianmukaisesti puhdistettu jätevesi ei likaa omaa asuinympäristöä, kaivovesiä eikä lähivesistöjä. Vesien rehevöityminen ja hajuhaitat vähenevät eivätkä myöskään ulostebakteerit pääse aiheuttamaan terveysriskejä.

Pohjavesi- ja ranta-alueilla määräaika

Sijaitseeko kiinteistösi pohjavesi- tai ranta-alueella? Kunnosta vesistön lähellä sijaitseva puutteellinen jätevesijärjestelmä ajoissa. Ranta-alueilla ja pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistöjen puutteellisesti toimivien jätevesijärjestelmien tulee olla puhdistusvaatimukset täyttävässä kunnossa viimeistään 31.10.2019.

Jätevesijärjestelmä kuntoon remontin yhteydessä

Muiden kiinteistöjen osalta kunnostus tulee tehdä viimeistään silloin, kun kiinteistöllä tehdään suurempia, rakennuslupaa vaativia peruskorjauksia tai kun kiinteistölle asennetaan vesi-WC tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistojen luvanvaraisia remontteja. Jätevesijärjestelmän tehostamista tai uuden rakentamista varten, ammattitaitoinen ja huolellinen suunnittelu sekä järjestelmän asianmukainen huoltaminen ovat tärkeitä. Vaikka järjestelmän tehostaminen tai uusiminen ei olisi ajankohtaista, kiinteistöltä on silti löydyttävä selvitys jätevesijärjestelmästä. Selvitys on esitettävä viranomaiselle pyydettäessä.