Jätevesineuvontaa haja-asutusalueilla 31.10.2019 saakka  

Kategoria:
Takaisin

Hajajätevesien neuvontahanke Neuvo Päijät-Häme 2019 tarjoaa puolueetonta ja maksutonta haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyyn liittyvää neuvontaa Päijät-Hämeen alueella. Asukas voi olla yhteydessä jätevesineuvojaan puhelimitse tai sähköpostitse kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän kunnostamistarvetta ja kunnostamisen aikataulua koskevissa kysymyksissä. Neuvojalta saat myös lisätietoa erilaisista jätevesiratkaisuista, järjestelmän saneerausprosessista sekä järjestelmän asianmukaisesta käytöstä ja huollosta. 

Asukas voi pyytää myös jätevesineuvojaa vierailemaan kiinteistöllään arvioimaan nykyisen jätevesijärjestelmän kunnon ja mahdollisen saneeraustarpeen.

Yhteystiedot: Jätevesineuvoja Johanna Tuomainen, Puhelin: 044 783 0952 (ark. klo 9–15), Sähköposti: johanna.tuomainen(at)vesiensuojelu.fi.

Jätevesineuvonnan lisäksi hanke tarjoaa jätevesineuvontaa Päijät-Hämeen erilaisissa tapahtumissa ja yleisötilaisuuksissa. Hankkeen kesäkiertuetta voit seurata osoitteessa www.facebook.com/neuvo2019.

Neuvontatyötä rahoittaa Hämeen ELY-keskus.

 

Keitä jätevesijärjestelmän kunnostaminen koskee?

Kunnosta vesistön lähellä sijaitseva puutteellinen jätevesijärjestelmä ajoissa. Pohjavesialueilla ja alle 100 metrin etäisyydellä vesistöistä sijaitsevien kiinteistöjen puutteellisesti toimivat jätevesijärjestelmät tulee olla puhdistusvaatimukset täyttävässä kunnossa viimeistään 31.10.2019. Vesistöillä tarkoitetaan järveä, lampea, jokea, puroa, kanavaa sekä tekojärveä ja -lampea. Vesistöjä eivät ole oja, noro tai lähde.

Muiden kiinteistöjen osalta kunnostus tulee tehdä viimeistään silloin, kun kiinteistöllä tehdään suurempia, rakennuslupaa vaativia peruskorjauksia tai kun kiinteistölle asennetaan vesi-WC tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistojen luvanvaraisia remontteja.

Jos kiinteistöllä on jo vaatimukset täyttävä jätevesijärjestelmä, kiinteistö on liitetty tai tullaan liittämään viemäriverkostoon tai kiinteistöllä on käytössä vain kuivakäymälä ja kantovesi, ei jätevesiremonttiin tarvitse ryhtyä. Myös kiinteistöillä, joiden rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen, jätevesiasiat ovat yleensä jo kunnossa. Kiinteistönomistajat, jotka ovat syntyneet ennen 9.3.1943 saavat ikävapautuksen vakituiseen asuntoonsa. Vaikka järjestelmän tehostaminen tai uusiminen ei olisi ajankohtaista, kiinteistöltä on silti löydyttävä selvitys jätevesijärjestelmästä.

Kuinka toimin, jos kunnostaminen koskee minua?

Kiinteistönomistajan kannattaa aloittaa kunnostusprojekti selvittämällä, voiko kiinteistön liittää vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Mikäli se ei ole mahdollista, kannattaa hankkia pätevä jätevesijärjestelmien suunnittelija. Ammattitaitoinen suunnittelija selvittää mahdolliset kuntakohtaiset erityisvaatimukset jätevedenkäsittelylle sekä ottaa huomioon muut kiinteistön ominaisuudet. Myös järjestelmän rakentamisessa kannattaa luottaa kokeneeseen ammattiurakoitsijaan. Muista myös huoltaa jätevesijärjestelmääsi asianmukaisesti, näin pidät sen kunnossa.

 

Julkaistu: 15.04.2019 08.00