Julkipanokuulutus Koskisen Betoni Oy:n ympäristöluvan muutoksesta, Hämeenkoski

Kategoria:
Takaisin

Hollolan valvontajaosto on kokouksessaan 18.10.2017 § 20 muuttanut Koskisen Betoni Oy:n ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisesti.  Selkeyden sekä lainsäädännön ja viranomaisten muutosten myötä koko lupa on kirjoitettu uudelleen. Ympäristölupa koskee kiinteää valmisbetoniasemaa Hollolan kunnan Hämeenkosken pitäjässä, Kosken Kirkonkylän kylässä Ojastenmäentiellä, kiinteistöllä 283-410-2-49. Ympäristöluvan muutos mahdollistaa tehtaan omasta tuotannosta jäävän ylijäämäbetonin hyötykäytön. 

Päätöksen antopäivä on 25.10.2017, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. 

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä Hollolan kunnanvirastolla asiointipiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15) 25.10.–24.11.2017 välisenä aikana. 

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 Vaasa. Valitusoikeus on luvan haltijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä viranomaisilla, joiden tehtävä on valvoa asiassa yleistä etua. 

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 24.11.2017. 

Hollolassa 23.10.2017 

Valvontajaosto

Julkaistu: 24.10.2017 00.01