Julkipanokuulutus maa-aineslupa Peltola Raimo, Kalliola

Kategoria:
Takaisin

Hollolan valvontajaosto on kokouksessaan 19.12.2017 § 32 myöntänyt Raimo Peltolalle maa-ainesluvan muutoksen, jolla mahdollistetaan mullan valmistus maa-ainestenottoalueella. Raimo Peltolalla on voimassa oleva maa-ainestenottolupa (Lahden seudun ympäristölautakunta 23.2.2010 § 16) Hollolan kunnan Kalliolan kylässä kiinteistöllä 098-411-29-0 (Pelto-Eskola). Lupa on voimassa 23.2.2020 asti. 

Päätöksen antopäivä on 22.12.2017. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin kun se on annettu. 

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hollolan kunnanvirastolla asiointipiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15) 22.12.2017-22.1.2018 välisenä aikana. Kunnanvirasto on suljettu 23.12.2017-1.1.2018. 

Päätökseen haetaan muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna. Valitusoikeuden ja muutoksenhaun osalta noudatetaan, mitä kuntalaissa säädetään. Lisäksi valitusoikeus on ELY-keskuksella ja hankkeen tarkoittamalla alueella toimivalla sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen. 

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä. Valitusaika päättyy 22.1.2018. 

Hollolassa 20.12.2017

Valvontajaosto

Julkaistu: 21.12.2017 00.01