Julkipanokuulutus maa-aineslupapäätöksestä Rudus Oy Jarvalan kylä

Kategoria:
Takaisin

Hollolan valvontajaosto on kokouksessaan 24.10.2018 § 35 myöntänyt Rudus Oy:lle maa-ainesten ottoluvan kiinteistöillä 98-409-1-151 (Rehula) ja 98-409-3-64 (Kangas), Hollolan kunnassa Jarvalan kylässä. Maa-aineslupapäätös sisältää MaL 21 §:n mukaisen määräyksen, jonka mukaan toiminta voidaan aloittaa lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

Päätöksen antopäivä on 29.10.2018. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin kun se on annettu. 

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hollolan kunnanvirastolla Asiontipiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15) 29.10.–28.11.2018 välisenä aikana. 

Päätökseen haetaan muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna. Asianosaisen lisäksi valitusoikeus on niillä, joille se on maa-aineslain (555/1981) 20 a §:ssä osoitettu. 

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä 30.10.2018. Valitusaika päättyy 28.11.2018. 

Hollolassa 26.10.2018 

VALVONTAJAOSTO

Julkaistu: 26.10.2018 14.21