Julkipanokuulutus maa-aineslupapäätöksestä Teemu Kinnari, Korpikylä tila Pietarila

Kategoria:
Takaisin

Julkipanopäivä 1.10.2018

Hollolan valvontajaosto on kokouksessaan 26.9.2018 § 29 myöntänyt Teemu Kinnarille luvan maa-ainesluvan (Lahden seudun ympäristölautakunta 30.11.2010 § 88) vähäiseen muuttamiseen toiminta-ajan osalta Hollolan kunnan Korpikylän kylässä tilalla Pietarila RN:o 4:37 (098-413-4-37). 

Päätöksen antopäivä on 2.10.2018. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin kun se on annettu. 

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä Hollolan kunnanvirastolla Yhteispalvelupiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15) 2.10. – 1.11.2018 välisenä aikana. 

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Valitusaika päättyy 1.11.2018. 

Hollolassa 1.10.2018 

VALVONTAJAOSTO

 

Julkaistu: 01.10.2018 10.19