Julkipanokuulutus ympäristölupapäätöksestä Rakennusbetoni- ja Elementti Oy

Kategoria:
Takaisin

Hollolan valvontajaosto on kokouksessaan 23.5.2018 § 15 myöntänyt ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan muutoksen Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n betonituotetehtaalle Hollolan kunnan, Jarvalan kylässä, kiinteistöillä 98-409-3-37, 98-409-3-54, 98-409-1-109, 98-409-16-0, 98-409-1-107, 98-409-1-118, 98-409-2-31, 98-409-2-35 ja 98-409-2-36. Osoite Kukonkankaantie 8. 

Päätöksen antopäivä on 28.5.2018, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. 

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä Hollolan kunnanvirastolla Yhteispalvelupiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15) 28.5.–27.6.2018 välisenä aikana. 

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 Vaasa. Valitusoikeus on luvan haltijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä viranomaisilla, joiden tehtävä on valvoa asiassa yleistä etua. 

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 27.6.2018. 

Hollolassa 24.5.2018 

VALVONTAJAOSTO