Julkipanokuulutus ympäristöluvan raukeamispäätöksestä

Kategoria:
Takaisin

Hollolan valvontajaosto on kokouksessaan 22.11.2017 § 31 päättänyt, että Tennilä-Voistion Metsästysseura ry:n ampumaradalle myönnetty ympäristölupa (27.8.1996 § 40) raukeaa. Ampumarata sijaitsi Hollolan kunnan Tennilän kylässä kiinteistöllä 98-446-10-25 ja ampumatoiminta ruutiasein on lopetettu vuonna 2011. 

Päätöksen antopäivä on 28.11.2017. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin kun se on annettu.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hollolan kunnanvirastolla asiointipiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15) 28.11.2017-2.1.2018 välisenä aikana. Kunnanvirasto on suljettu 27.-29.12.2017.

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 2.1.2018. 

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 Vaasa. Valitusoikeus on luvan haltijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä viranomaisilla, joiden tehtävä on valvoa asiassa yleistä etua.

Hollolassa 24.11.2017 

Valvontajaosto

Julkaistu: 27.11.2017 00.01