Kaava- ja karttaotteet

Virallisia kaava- ja karttaotteita sekä kunnan kartta-aineistoa toimitetaan asiakkaan tilauksen mukaisesti.

Seuraavia kaava- ja karttaotteita toimitetaan paperisena tai sähköisenä (pdf) tulosteena:

Asemakaavaote
Strateginen yleiskaavaote
Osayleiskaavaote
Pohjakarttaote  (vain osasta kuntaa)
Pohjakarttaote numeerisena (dwg, vain osasta kuntaa)
Teemakartat