Kaavoitus

Kaavoituksen keinoin suunnitellaan mihin tarkoitukseen ja miten maa-alueita kunnassa käytetään.

Asema- ja yleiskaavoitus kunnassa

Kaavoituksella varataan alueita muun muassa asumisen, yritystoiminnan, liikenteen ja ulkoilun järjestämistä varten. Kaavoitus jakautuu eri kaavatasoihin: yleispiirteisempi yleiskaava ohjaa yksityiskohtaisempia asemakaavoja. Koko maakuntaa koskevasta aluekehittämisestä ja -suunnittelusta vastaa Päijät-Hämeen liitto.

Yleiskaava ohjaa yleispiirteisesti kunnan tai sen osan maankäytön ja liikenteen järjestämistä. Yleiskaavassa esitetään kunnan tavoitellun kehityksen periaatteet ja se toimii yksityiskohtaisemman maankäytön suunnittelun, kaavoituksen ja rakentamisen perustana. Hollolaan on tehty stateginen yleiskaava, joka tarkistetaan valtuustokausittain. Hollolan stateginen yleiskaava on tehty koko kunnan alueelle. Osittain voimaan ovat jääneet osa aiemmista osayleiskaavoista.

Asemakaavalla määritellään yksityiskohtaisesti alueiden käyttötarkoitus; mitä ja kuinka paljon saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Asemakaavassa osoitetaan rakentamiseen tarkoitettujen alueiden lisäksi riittävät varaukset mm. kaduille, kevyen liikenteen yhteyksille ja virkistysalueille.

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin kaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Jos haluat vaikuttaa kaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.