Kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma

Kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma tehdään kerran vuodessa.

Kunta valmistelee kerran vuodessa katsauksen kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Kaavoituskatsauksessa esitellään ne kaavahankkeet, jotka ovat kunnan tiedossa kaavoituskatsauksen valmistelun aikana.

Kaavoituskatsaukseen on koottu yleistä tietoa kaavan käsittelyvaiheista ja kuntalaisten osallistumismahdollisuuksista kaavaprosessin aikana. Jokaisesta kaavahankkeesta laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan tarkemmin mitkä ovat kyseisen kaavan käsittelyvaiheet ja osallistumisen mahdollisuudet. 

Kaavoitusohjelma

Kaavoituskatsauksessa esitetyt kaavoituskohteet pohjautuvat vuosittain laadittavaan kaavoitusohjelmaan. Kaavoitusohjelmassa esitetään tulevien vuosien kaavoituksen työohjelma, ja samalla pyritään avaamaan kaavoitettavan kohteen taustoja ja tavoitteita.

Kaavoituskatsaukseen ja kaavoitusohjelmaan voi tutustua sivun oikeassa reunassa olevien linkkien kautta.