Kaivulupa

Kaivutöiden suorittaminen kunnan yleisillä alueilla vaatii kaivuluvan.

Hollolan kunnan omistamilla alueilla kaivettaessa on noudatettava kaivuluvan liitteenä toimittetavia kaivulupien erityisehtoja.

Työalueella tulee pitää tarvittaessa alkukatselmus, jossa sovitaan työsuorituksen aikataulusta, työmaa-aikaisesta liikenteen järjestelystä sekä todetaan työalueen nykytila ennen töiden aloittamista.

Työn valmistuttua on siitä ilmoitettava kunnan rakennuttajavalvojalle, joka yhdessä hakijan kanssa suorittaa paikalla lopputarkastuksen, että työ on suoritettu lupaehtojen mukaisesti ja työlle edellytettyä laatutasoa noudattaen.

Sijoituslupaa ei tarvita, mikäli kyse on kaapelien sijoittamisesta olemassa oleviin suojaputkiin tai kiinteistöliittymissä, kun katua ei tarvitse alittaa.
Myöskään johtojen korjaustöille ei tarvitse hakea sijoituslupaa.