Kaksi aluetta nousi kärkeen Lahden seudun kierrätyspuiston sijaintivaihtoehtojen vertailussa

Kaksi aluetta, Hollolan Kehätien sekä Orimattilan Loukkaanmäen alueet,arvioitiin yritystoiminnan edellytysten kannalta parhaiksi vaihtoehdoiksi, kun vertailtiin neljää sijaintivaihtoehtoa Lahden seudun uudelle kierrätyspuistolle.

Arvioinnissa tarkasteltiin nimenomaan asioita, jotka vaikuttavat yritysten ja muiden toimijoiden kiinnostukseen sijoittua tulevaisuudessa alueelle. Arvioinnissa ei otettu kantaa ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) selvitettyihin asioihin. Tavoitteena oli tuottaa YVA-selostusta täydentävää tietoa Päijät-Hämeen vaihemaakuntakaavan valmistelun ja kuntien päätöksenteon tueksi.

Lue lisää:

Lahden Seudun Kehitys LADEC tiedote 14.5.2020

LADEC/Ramboll: Lahden seudun kierrätyspuiston sijaintipaikkavaihtoehtojen liiketoiminnallinen toteutettavuus 14.5.2020

Lahti Business Region: Lahden seudun kierrätyspuiston sijaintivaihtoehtojen toteutettavuuden arviointi 14.5.2020