Kalle Eskolan lupa-hakemus maa-ainesten ottamiseen, Kukonkoivu, Untilan kylä

Kategoria:
Takaisin

Asia: Maa-aineslain 4 §:n mukainen lupahakemus maa-ainesten ottamiseen

Hakija: Kalle Eskola, Koskimyllyntie 330, 15880 Hollola 

Kiinteistö, jolla maa-ainesten ottamisalue sijaitsee: Hollolan kunta, Untilan kylä, tila Pekarinmäki, kiinteistö 098-449-2-87

Hakemuksen sisältö: Kalle Eskola hakee Hollolan kunnalta lupaa maa-ainesten ottoon Hollolan Kukonkoivussa, Untilan kylässä sijaitsevalla tilalle Pekarinmäki, RNo 98-449-2-87. Lupaa haetaan 10 vuodeksi 3,2, ha kokoiselle ottamisalueelle, josta on tarkoitus ottaa yhteensä 300 000 m3 ktr pääosin soraa. Maa-ainesten alin ottotaso on +134. Suunniteltu ottoalue sijaitsee maakuntakaavaan merkityllä maa-ainesten ottoalueella. Soranotto ja alueen jälkihoito suoritetaan kahdessa n. 1,6 ha kokoisessa vaiheessa. Haettavalla alueella on ollut aiemmin maa-ainesottolupa. Lupa on rauennut.

Ottoalue sijaitsee Kukonkoivun-Hatsinan (0409851) I-luokan pohjavesialueella. Kalle Eskola hakee maa-aineslain 21 §:n mukaista lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Asiakirjojen nähtävilläolo: Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä kuulutusaikana Hollolan kunnan Yhteispalvelupiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15).

Kuulutusaika: Tämä kuulutus pidetään Hollolan kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla 17.3. – 15.4.2016.

Kuuleminen: Kiinteistön naapureille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, varataan tilaisuus tulla kuulluksi.

Menettely: Mahdolliset muistutukset on tehtävä kirjallisena. Ne osoitetaan Hollolan valvontajaostolle ja toimitetaan viimeistään 15.4.2016 osoitteella: Hollolan valvontajaosto PL 66 (Virastotie 3) 15871 Hollola tai sähköpostilla kirjaamo@hollola.fi.

Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri, Ulla Kananen p. 044 780 1438 

Hollolassa 15.3.2016

Valvontajaosto

Julkaistu: 15.03.2016 13.55