Kalliolan-Paimelan osayleiskaava

Kaavan numero Y21

Kaavoitettava alue sijaitsee Paimelan ja Kalliolan kunnanosissa. Alue rajautuu pohjoisessa osin Asikkalan kunnan rajaan ja idässä osin Lahden kaupungin rajaan. Etelässä alue mukailee Haritunjokea ja Ilmotuntietä. Lännessä alue rajautuu Vesijärven ranta-alueen reunaan.

Kaava laaditaan MRL 44 §:n mukaisesti, jolloin kaavalla tutkitaan suoraan rakennusluvalla osoitettavien asuinrakennuspaikkojen sijoittumista.

Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Aloitusvaihe

Luonnosvaihe

Ehdotusvaihe

Hyväksyminen