Kalliolan-Paimelan osayleiskaava

Kaavan numero 98 Y20

Kaavoitettava alue sijaitsee Paimelan ja Kalliolan kunnanosissa. Alue rajautuu pohjoisessa osin Asikkalan kunnan rajaan ja idässä osin Lahden kaupungin rajaan. Etelässä alue mukailee Haritunjokea ja Ilmotuntietä. Lännessä alue rajautuu Vesijärven ranta-alueen reunaan.

Kaava laaditaan MRL 44 §:n mukaisesti, jolloin kaavalla tutkitaan suoraan rakennusluvalla osoitettavien asuinrakennuspaikkojen sijoittumista.

Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Vireilletulo

Kunnanhallitus 27.5.2019 §124

Kunnanvaltuusto 17.6.2019 §31

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus

Kaava-alueen alustava rajaus opaskartalla ja peruskartalla

Tiedote

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Elinvoimavaliokunta 27.8.2019 §71

Kunnanhallitus 2.9.2019 § 177

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS pidetään nähtävillä 12.9.-11.10.2019

Kyläilta 13.9.2019

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS


Rakennusinventointi

Tiedote; Rakennusinventointeihin liittyviä maastotöitä tehdään marraskuussa 2019


Mitoitusperusteet

Kunnanvaltuusto 18.11.2019 §60

Asiakirjat (pdf):

Mitoitusperusteet 

Mitoitusvyöhykekartat


Alustava luonnos

Kaava-alueen rajaus (jpg)

Ilmoitus kyläillasta ja maanomistajien vastaanotosta (jpg)

Luonnosvaihe

Elinvoimavaliokunta 10.3.2020 §14

Kunnanhallitus 16.3.2020 §38

Osayleiskaavaluonnos pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 2.4.-1.5.2020 Hollolan kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Kunnan ilmoitukset. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä osayleiskaavaluonnoksesta nähtävänoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Kirjalliset mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Suulliset mielipiteet tulee esittää Hollolan kunta, kaavasuunnittelija Sini Utriainen puh. 044 780 1353.

Kunnanvirasto ja asiointipiste Piipahlus ovat suljettuina ainakin 13.4. asti vallitsevien poikkeusolosuhteiden vuoksi. Sen jälkeen, jos asiointi on mahdollista, voi tietoja antaa myös kunnanvirastolla osoitteessa Virastotie 3, 15870 Hollola.

Kaavaluonnoksesta ei järjestetä osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaista kyläiltaa pandemian vuoksi.

Kaavaluonnoksesta voi katsoa videoesittelyn, jonka linkki löytyy tämän sivun ylälosasta.

Kaavaluonnoksen yhteydessä järjestetään maanomistajavastaanotto 22.4. puhelimitse kaavaa laativan suunnittelijan kanssa. Puhelinajan maanomistajavastaanotolle voi varata kunnasta 17.4. klo 9-12 numerosta 044 780 1353.

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Sini Utriainen puh. 044 780 1353, sini.utriainen(at)hollola.fi.

Asiakirjat (pdf):

Kaavaluonnoskartta (Liite 2)

Kaavaselostus

 Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 Liite 3 Meluselvitys

 Liite 4 Liikenneselvitys

 Liite 5 Hulevesiselvitys (kartta)

 Liite 6 Luontoselvitys

 Liite 7 Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys

 Liite 8 Rakennusinventointi

 Liite 9 Arkeologinen inventointi

 Liite 10 Valtuuston hyväksymät mitoitusperusteet

 Liite 11 Kantatilalaskelma 

Ehdotusvaihe

Elinvoimavaliokunta 25.8.2020 §57

Kunnanhallitus 31.8.2020 §158

Kalliolan-Paimelan osayleiskaava-alue sijaitsee osittain Kalliolan ja Paimelan kylissä. Osayleiskaava laaditaan osittain maankäyttö- ja rakennuslain 44§:n mukaisesti, jolloin se toimii kaavassa määritellyin osin suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena.
Kaavassa määritellään myös asemakaavoitettavat alueet.


Osayleiskaavaehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti nähtävillä 17.9.-16.10.2020
Hollolan kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Kunnan ilmoitukset.

Kuntalaiset ja muut osalliset voivat nähtävilläoloaikana jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen.
Kirjalliset muistutukset tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.


Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Sini Utriainen puh. 044 780 1353, sini.utriainen(at)hollola.fi.
Käyntiosoite on Virastotie 3, Hollola, jonne tapaamiset on sovittava etukäteen.

Kunnanhallitus
16.9.2020

Asiakirjat (pdf):

Tiedostojen zoomaaminen tapahtuu parhaiten käyttämällä Internet Explorer-selainta ja hiiren oikealla ”valinnan zoomaus”.

Kiinteistön sijainnin voi hakea kartalta ja kantatilalaskelmataulukosta hiiren oikealla ”etsi”-toiminnolla kiinteistötunnuksen avulla. Kiinteistötunnus tulee olla muodossa 98-xxx-x-x

Kaavaehdotuskartta (Liite 2)

Kaavaselostus

 Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 Liite 3 Meluselvitys

 Liite 4 Liikenneselvitys

 Liite 5a Hulevesiselvityksen valuma-aluekartta

 Liite 5b Hulevesiselvityksen suunnitelmakartta

 Liite 5c Hulevesiselvitys 

 Liite 6 Luontoselvitys 28.8.2020

 Liite 7 Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys

 Liite 8 Rakennusinventointi

 Liite 9 Arkeologinen inventointi

 Liite 10 Valtuuston hyväksymät mitoitusperusteet

 Liite 11 Kantatilalaskelma 

 Liite 12 Vastineraportti luonnosvaiheen viranomaislausuntoihin

 Liite 13 Vastineraportti luonnosvaiheen mielipiteisiin

Nyt:Hyväksyminen

Elinvoimavaliokunta 15.12.2020 §102

Kunnanhallitus tulossa 8.2.2021

Kunnanvaltuusto tulossa 15.2.2021