Kalliolan-Paimelan osayleiskaava

Kaavan numero 98 Y20

Kaavoitettava alue sijaitsee Paimelan ja Kalliolan kunnanosissa. Alue rajautuu pohjoisessa osin Asikkalan kunnan rajaan ja idässä osin Lahden kaupungin rajaan. Etelässä alue mukailee Haritunjokea ja Ilmotuntietä. Lännessä alue rajautuu Vesijärven ranta-alueen reunaan.

Kaava laaditaan MRL 44 §:n mukaisesti, jolloin kaavalla tutkitaan suoraan rakennusluvalla osoitettavien asuinrakennuspaikkojen sijoittumista.

Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Elinvoimavaliokunta 27.8.2019 §71

Kunnanhallitus 2.9.2019 § 177

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS pidetään nähtävillä 12.9.-11.10.2019

Kyläilta 13.9.2019

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS


Rakennusinventointi

Tiedote; Rakennusinventointeihin liittyviä maastotöitä tehdään marraskuussa 2019


Mitoitusperusteet

Kunnanvaltuusto 18.11.2019 §60

Asiakirjat (pdf):

Mitoitusperusteet 

Mitoitusvyöhykekartat


Alustava luonnos

Kaava-alueen rajaus (jpg)

Ilmoitus kyläillasta ja maanomistajien vastaanotosta (jpg)

Ehdotusvaihe

Hyväksyminen