Kalliolan-Paimelan osayleiskaavan rakennusinventointeihin liittyviä maastotöitä tehdään marraskuussa 2019

Kategoria:
Takaisin

Syksyllä 2019 laaditaan Kalliolan ja Paimelan alueille kulttuuriympäristöselvitys, joka tukee alueen osayleiskaavan laatimista. Osayleiskaavassa tullaan määrittelemään arvokkaimpien kohteiden ja alueiden säilyttämisen ja suojelun periaatteet.

Kulttuuriympäristöselvityksessä tarkastellaan rakennetun ympäristön kehitysvaiheita ja kylien historiaa. Rakennusinventoija kiertää alueella marraskuussa 2019, alkaen viikolla 45 (6.11.2019 - ) ja valokuvaa rakennuksia sekä tekee muistiinpanoja niiden ominaispiirteistä. Inventoinnin tavoitteena on tunnistaa kylien erityispiirteet ja arvot rakennusperinnön osalta.

Nyt tehtävät selvitykset valokuvauksineen kohdistuvat rakennusten ulkopuoleen, eivätkä vaadi asukkailta tai kiinteistön omistajilta erityisiä toimia. Selvityksen tekijä kirjaa tontilla rakennuksia ja piha-aluetta koskevia tietoja, kuten rakennusmateriaaleja, tehtyjä korjauksia ja muutoksia. Mikäli piha-alueilla tullaan käymään, siitä tiedotetaan etukäteen postilaatikkoon jätetyllä tiedotteella.

Inventoinnin on tilannut Hollolan kunta ja sen laatii Ramboll Finland.

Inventointihankkeen projektipäällikkö:
Arkkitehti Eveliina Könttä
puh. 040 6300 480
sähköposti: eveliina.kontta@ramboll.fi

Rakennusinventoija
Maisema-arkkitehti Sonja Semeri
puh. 040 630 3931
sähköposti: sonja.semeri@ramboll.fi

Kunnan yhteyshenkilö:
Kaavasuunnittelija Sini Utriainen
puh. 044 780 1353
sähköposti: sini.utriainen@hollola.fi

Julkaistu: 06.11.2019 11.14