Kartanon Kumpulan alueen saneeraus valmistumassa

Takaisin

Kartanon katujen ja vesihuollon saneerausalueeseen sisältyvät Heinätien ja Laihotien osuudet valmistuivat alkuperäisen aikataulun mukaisesti vuonna 2020, mutta vaikeista maaperäolosuhteista johtuen Koivusillantien ja Purotien osuudet vasta nyt kesällä 2021.

Pontitettu saneerauskaivanto

Koivusillantien syvässä kaivannossa havaittiin maaperän häiriintymistä, minkä vuoksi vesihuollon saneeraustyöt eivät onnistuneet suunnitelmien mukaisesti ja juoduttiin osittain rakentamaan uudelleen. Vaikeista maaperäolosuhteista johtuen Koivusillantien ja Purotien saneerausurakka on pitkittynyt. Tiedottamisesta on vastannut pääurakoitsija Vision Infra Oy.

Nyt saneeraus on kuitenkin valmistumassa. Purotiellä ja Koivusillantiellä on aloitettu viimeistelytyöt purkamalla väliaikaisia vesihuoltoliitoksia, ennallistamalla kiinteistöjen tonttiliittymiä ja valmistelemalla asfaltointityötä. Asfaltoinnin jälkeen aloitetaan lopulliset vihertyöt, jotka pyritään saattamaan valmiiksi heinäkuun 2021 aikana.

Pahoittelemme saneerauksesta ja sen viivästymisestä aiheutunutta haittaa!

Julkaistu: 23.06.2021 08.26