Kartta- ja ilmakuva-aineistot

Kartta- ja mittauspalvelut vastaa kunnan kartaston ylläpidosta ja auttaa kaikissa kartta-asioissa.

Asemakaavan pohjakarttoja on saatavilla eri mittakaavoissa ja ne ovat pääosin saatavissa myös numeerisina. Rakennusten suunnittelua varten on tonttikartta mahdollista saada numeerisena. Ortoilmakuvia ja viistoilmakuvia on saatavilla viimeisen 25 vuoden ajalta lähinnä asemakaava-alueilta.