Katujen ja teiden kunnossapito

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, puistojen, istutusten ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla.

Hollolan katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapitoa hoitaa Terranor Oy.

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta. Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta.

Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle huomattavaa haittaa.

Tontin omistajalla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Anna Terranorille palautetta sähköpostilla: hollola(at)terranor.fi

Vahinkoilmoitus

Hollolan kunnalle tulee tehdä ilmoitus kadulla tai muulla yleisellä alueella sattuneesta vahingosta, mikäli vahingon kärsinyt katsoo tapahtuneen johtuneen puutteellisesta kohteen kunnosta tai kunnossapidosta.

Ohjeet ilmoituksen tekemiseen löytyvät täältä: Vahinkoilmoitus ja korvausvaatimus