Kauppakirja/ vuokrasopimusehtoja

Tällä sivulla on vain osa kiinteistökaupan ja maanvuokrauksen ehdoista. Sitovat säännökset hyväksytään lopullisessa kauppakirjassa/vuokrasopimuksessa.

Varainsiirtovero (4 %) suoritetaan valtiolle maapohjan hinnasta (= kauppahinta) ja lohkomiskustannuksista.

Rakentamisaika: Kauppakirjan/vuokrasopimuksen määräysten mukaan tontille on rakennettava asemakaavan ja rakennustapaohjeiden mukainen asuinrakennus kolmen (3) vuoden kuluessa tontin luovuttamisesta siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa hyväksyttävän käyttöönottotarkastuksen. Hollolan kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta pidentää rakennusaikaa. Erityiseksi syyksi ei katsota sitä, että tontinsaaja ei ole saanut asuntolainsäädännön mukaista lainoitusta. Jatkoaika on haettava kirjallisesti viimeistään kolme kuukautta ennen rakentamisajan umpeutumista.

Sopimussakko: Mikäli tontinsaaja ei ole määräajassa suorittanut rakennustyötä, hän on velvollinen suorittamaan kunnalle sopimussakkoa, joka on määritetty kauppakirjassa tai vuokrasopimuksessa. Edellämainittu sopimussakko peritään myös, mikäli tontinsaaja luovuttaa rakentamattoman tontin kolmannelle osapuolelle sellaisilla ehdoilla, joita kunta ei ole hyväksynyt.

Tontin takaisin osto/kauppakirjan (vuokrasopimuksen) purkaminen/siirtäminen: Kunta ei pääsääntöisesti osta takaisin aiemmin myymiään tontteja. Sen sijaan kunta hyväksyy uuden ostajan. Edelleenmyyntihinnaksi hyväksytään alkuperäinen myyntihinta (maapohja + lohkomiskustannukset + kuntatekniikan korvaus) lisättynä sellaisilla kustannuksilla, jotka hyödyttävät uutta ostajaa (esim. maapohjatutkimus). Sen sijaan lainhuuto- ja varainsiirtoverokustannuksia tai mahdollisia tonttilainan korkokuluja ei hyväksytä lisättäväksi myyntihintaan.

Rakentamattoman tontin takaisinostosta kunnalle sekä vuokrasopimuksen purkamisesta tai muuttamisesta peritään 600 euroa samoin kuin rakentamattoman tontin välittämisestä edelleen, mikäli kunta laatii vuokrasopimuksen tai kauppakirjan (sis. myös tällöin kaupanvahvistajan maksun).

Tontin vuokra-aika: Vuokra-aika on 45 vuotta.

Tontin omaksi lunastaminen: Vuokralaisella on oikeus lunastaa vuokratontti omakseen, kun rakentamisvelvoite on täytetty. Vuokratontin lunastaminen tapahtuu alueellisella lunastushetken hinnalla ellei vuokrasopimuksessa ole toisin sovittu.

Maksuehto: Tontin kauppahinta ja muut maksut on maksettava välittömästi sen jälkeen, kun kauppakirjan/vuokrasopimuksen hyväksymistä koskeva kunnan päätös on saanut lainvoiman (kunta lähettää laskun). Kiinteistökaupan yhteydessä on maksettava maapohjan hinta,  lohkomiskustannukset ja kaupanvahvistajan maksu.Vuokrauksessa heti maksuun tulevat kuluvan vuoden vuokra ja lohkomiskulut. Mikäli edellä mainittuja maksuja ei suoriteta erääntymispäivään mennessä, kunta perii viivästyskorkoa erääntymispäivästä maksun tapahtumiseen saakka kulloinkin voimassa olevan viivästyskorkoprosentin mukaan.

Lisätietoja tonteista

Sari Korvenmäki  044 780 1443