Kehätien työt käyntiin juhlavasti

Kategoria:
Takaisin

Hankekokonaisuuden aloitustilaisuus 16. toukokuuta kokosi noin 60-päisen kutsuvierasyleisön Lahteen juhlistamaan rakennustöiden käynnistymistä. Työt alkoivat hankeosan 2 eli Mt167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantamiseen liittyvien töiden, kuten Launeen eritasoliittymän risteyssillan rakentamisen, myötä. Varsinaista kehätietä päästään rakentamaan vuonna 2018.

Vt12

Kutsuvierasjoukko koostui niin yksityishenkilöistä kuin elinkeinoelämän edustajista, jotka ovat vuosien kuluessa edistäneet hanketta tai jotka nyt ovat sitä toteuttamassa. Aloitustilaisuuden maasto-osuudessa vieraat pääsivät lapiotöihin rakentamisen käynnistymisen konkretisoimiseksi. Ensimmäinen sorakuorma on nyt kuormattu.

Kuvassa lapion varressa vasemmalta oikealle Suomen Maastorakentajat Oy:n toimitusjohtaja Jukka Juola, Liikenneviraston pääjohtaja Antti Vehviläinen, Lahden kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta ja Hollolan kunnanjohtaja Päivi Rahkonen.

Maasto-osuuden jälkeen kokoonnuttiin lounaalle, jonka aikana puheenvuoron käyttivät kansanedustaja Kalle Jokinen, Liikenneviraston pääjohtaja Antti Vehviläinen, Hollolan kunnanjohtaja Päivi Rahkonen ja Lahden kunnanjohtaja Jyrki Myllyvirta. Juhlapuheissa kiiteltiin erityisesti sitä yhteishenkeä, jota eri tahot ovat vuosien varrella osoittaneet hanketta edistäessään, ja jonka uskotaan jatkuvan myös hankkeen toteutusvaiheessa. Lisäksi tuotiin esille valtatien 12 valtakunnallinen merkitys keskeisenä itä-länsireittinä sekä uuden tielinjauksen myötä mahdollistuva paikallinen yhdyskuntarakenteen ja elinkeinoelämän  kehittäminen. Tilaisuutta isännöi projektipäällikkö Janne Wikström Liikennevirastosta. 

Hankekokonaisuuden hankinnat etenevät aikataulussa

Hankeosa 1B alkaa Okeroisten eritasoliittymän länsipuolelta ja päättyy hankealueen rajalle Kujalaan. Hankintamallina on allianssimalli, jonka kilpailutus toteutetaan tarjousperustaisena neuvottelumenettelynä. Tarjoajakonsortiot ovat jättäneet alustavat laatutarjouksensa, ja toukokuussa valitun neljän tarjoajan kanssa on pidetty ensimmäisen vaiheen neuvottelut 10.-15.5.2017.  Alustavien tarjousten ja käydyn neuvottelukierroksen jälkeen kaksi parasta tarjoajakonsortiota etenee toisen vaiheen työpajoihin, jotka pidetään kesäkuun puolessa välissä. Tarjouskilpailu ratkeaa arviolta kesä-heinäkuun vaihteessa

Hankeosa 1A, joka alkaa hankealueen rajalta Soramäestä ja jatkuu Okeroisten eritasoliittymän itäpuolelle, hankitaan ST-urakkana. Urakan hankinta etenee aikataulussa, ja tarjoajat valitaan toukokuun lopulla osallistumishakemusten perusteella. Hankeosan 1A urakoitsija valitaan loka-marraskuussa 2017. ST-urakassa urakoitsijan vastuulla on sekä rakennussuunnitelman laatiminen, että itse rakentaminen.

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Janne Wikström, Liikennevirasto, puh. 029 534 3600, janne.wikstrom@liikennevirasto.fi
Projekti-insinööri Juha-Pekka Hämäläinen, Liikennevirasto, puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

Seuraa hanketta:
www.liikennevirasto.fi/vt12letke
www.facebook.com/vt12letke

Tilaa hankkeen uutiskirje
Seuraava uutiskirje ilmestyy kesä-heinäkuussa 2017.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Tavoiteaikataulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkavat keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta vuonna 2018.

Julkaistu: 17.05.2017 11.01