Kehyskuntaverkosto - Hollolan ennakoiva edunvalvoja

Kehyskuntaverkostoon kuuluu 28 kuntaa, ja 470 000 asukasta. Kehyskunta on ison keskuksen rajanaapuri, jolla on intressi koko kaupunkiseudun kehittämiseen.

Verkoston perustehtävä on toimia jäsentensä ennakoivana edunvalvojana, ja toisaalta luoda ja lisätä kansallista kilpailukykyä ja hyvinvointia yhteistyössä. Verkosto haluaa kirkastaa kehyskuntien roolia ja merkitystä seudullaan ja kansallisesti.

Kehyskuntaverkoston puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin Hollolan kunnanhallituksen puheenjohtaja Kristiina Hämäläinen syksyllä 2017.

Kehyskunnat ovat osa Suomen vetovoimaisimpia toimintaympäristöjä

Verkoston ydinviestejä ovat muun muassa se, että kehyskunnat ja keskuskaupungit täydentävät toisiaan, ja kehyskunnalla on merkitystä kaupunkiseudun elinvoimalle. Kehyskunta haluaa toimia rakentavassa yhteistyössä vastuullisesti. Kehyskunnat ovat ketteriä ja kykenevät reagoimaan nopeasti esimerkiksi yritysten tarpeisiin.

Verkosto kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa. Tapaamisia koordinoi Kuntaliitto.