Kesällä 2020 Lahden eteläisen kehätien työt valmistelevat tietä joulukuussa tapahtuvalle liikenteelle otolle

Kategoria:
Takaisin

Lahden eteläisen kehätien rakentamisen tahti tiivistyy tutusti kesäksi. Siltojen valut ja massasiirrot ovat loppusuoralla ja kesän 2020 töihin kuuluu asfaltin ja kivetysten tekoa, kaiteiden ja liikenneopasteiden asentamista, maisemointia, sekä melusuojien, siltojen, luiskien ja teiden viimeistelyä ja varustelua. Kesän aikana otetaan myös liikenteelle kehätien ylittävät Helsingintie, Luhdantaustankatu, Porvoonjoentie, Tikkakallion, Patiokallion ja Lintulantien risteyssillat.

Muistattehan, että vaikka tiet vaikuttavat valmiilta, ne pysyvät työmaana aina loppuvuoden liikenteelle ottoon asti ja kaikkien ulkopuolisten liikkuminen tiellä on ankarasti kiellettyä. Pyöräilijöille ja jalankulkijoille on omat, erilliset väylät liikkumista varten.

Hollolan päässä tehdään viimeistelytöitä


Hollolan päässä Soramäen ja Okeroisten eritasoliittymien välillä kehätie viimeistellään käyttöä varten. Opasteiden, liikennemerkkien ja valaistuksen asennukset ovat käynnissä koko kesän. Kesän aikana tehdään myös tien liikenteelle oton vaatimat päällysteet.

Kehätien ajopinnan viimeistelyn lisäksi viimeistellään luiskia ja maisemoidaan maa-ainesten sijoitusalueita.

Tien rakentamisen aikana siirrettiin maa- ja kalliomassoja 1,2 miljoonaa kuutiota, jotka käytettiin tien rakenteisiin, melusuojauksiin sekä maisemointiin. Kesällä tehdään myös vihertöitä, luiskia nurmetetaan sekä eritasoliittymien alueille istutetaan puita ja pensaita. Tien varrella olevien korkeiden kallioseinämien lujituksia viimeistellään, tien reunoihin asennetaan kaiteita ja lisäksi rakennetaan riista-aita Soramäen ja Okeroisten eritasoliittymien välille.

Hollolan päässä 18 uutta siltaa


Hollolan päähän kehätietä on hankkeen aikana rakennettu 18 uutta siltaa, mukaan lukien alikulkukäytävät, ja korjattu kaksi vanhempaa siltaa Soramäen alueella. Toukokuussa viimeisteltiin Vanhantalon ja Hirvikallion alikulkukäytävien varustelut sekä tehtiin Soramäen risteyssillan kannen alapuolisten varusteiden asennuksia. Kesäkuukausien aikana Nostavan, Tikkakallion, Patiokallion ja Lintulantien risteyssiltojen pintarakenteet viimeistellään ja sillat varustellaan. Nostavan siltaa lukuun ottamatta kehätien ylittävät sillat otetaan liikenteelle kesän loppuun mennessä.

Pitkien Vähäjoen ja Luhdanjoen siltojen teräsrakenteet maalataan ja Luhdanjoensillalle asennetaan läpinäkyvät meluesteet. Ala-Okeroisten silta varustellaan ja Okeroisten risteyssillan pystypinnat maalataan.

Lue lisää Epressi.com

Julkaistu: 11.06.2020 12.51