Kesätyöseteli

Kesätyösetelillä tuetaan 15–17-vuotiaiden hollolalaisten nuorten kesätyöllistymistä.

Päivitämme vuoden 2018 tiedot tammikuun 2018 aikana. 29 hollolalaista nuorta hyödynsi kesätyöseteliä vuonna 2017

Kesätyöseteliin on oikeutettu hollolalainen nuori, joka on täyttänyt 31.5. mennessä 15-vuotta, mutta ei 18-vuotta.

Kesätyösetelin arvo on 250 euroa.

Seteleitä on mahdollista saada 1 kpl/henkilö. Seteli tulee noutaa henkilökohtaisesti, ja hakijan on todistettava henkilöllisyytensä. 

Vuonna 2017 kesätyösetelin luovutusta muutettiin siten, nuoren on ensin haettava kesätyöpaikka ja täytettävä yhdessä työnantajan kanssa hakemuslomake. Tämän jälkeen nuoren kannattaa noutaa kesätyöseteli virastotalolta mahdollisimman nopeasti, sillä niitä jaetaan niin pitkään, kun kaikki 70 kpl seteleitä on luovutettu. Kun kaikki setelit ovat jaettu, ilmoitetaan siitä tällä sivulla. 

Jokainen etsii itse kesätyöpaikan, joka voi voi olla yritys tai yhdistys. Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö.

Työn on kestettävä vähintään kolme viikkoa. Siitä on tehtävä kirjallinen työsopimus ja maksettava ko. alan työehtosopimuksen mukainen palkka. Kunta maksaa kesätyöllistämisestä työnantajalle 250 euroa kuntatukea seteliä vastaan.

Kesätyösetelin kuntatukea laskutettaessa mukana on toimitettava kopio työsopimuksesta sekä tilinauha maksetusta palkasta.

Kunnan tuki voi kattaa enintään 50 % palkkauskustannuksista.

Kesätyösetelin hakemismallia on muutettu, jotta kaikilla kunnan tähän ikäryhmään kuuluvilla nuorilla on samanlainen mahdollisuus saada kesätyöseteli asuinpaikasta riippumatta.

Hakemuslomake ja kesätyösetelin tilityslomake työnantajille on ohessa linkkinä.