Kesätyöt kunnassa

Kesätöitä Hollolan kunnassa 2020

Koronapandemia ja valmiuslain käyttöönotto ovat vaikuttaneet myös Hollolan kunnan toimintaan ja kunnassa on käyty yhteistoimintaneuvottelut, jotka on saatettu päätökseen tänään 3.4.2020.

Kunnassa on päädytty henkilökuntaan kohdistuviin lomautuksiin vallitsevan poikkeustilanteen vuoksi. Valitettavasti tämä päätös vaikuttaa myös kunnan kesätyöntekijöiden rekrytointeihin ja tulevista lomautuksista johtuen Hollolan kunta tulee keskeyttämään kesätyörekrytoinnit kesän 2020 osalta. Tästä on kaikille hakijoille lähetetty tiedote sähköpostitse 3.4.2020.

Haluamme kunnassa kuitenkin edelleen tukea nuorten kesätyöllistymistä poikkeustilanteesta huolimatta ja pyrimme löytämään muita mahdollisia keinoja kunnalle kesätöihin hakeneiden hakijoiden työllistymisen tukemiseksi.

Käymme tämän osalta parhaillaan neuvotteluja kunnassa ja tiedotamme mahdollisesti muista työllistymisen tukemisen keinoista kaikkia hakijoita sähköpostitse viimeistään 24.4.2020.