Keskikankaantie 2, asemakaavan muutos

Kaavan numero 11-262

Asemakaavan muutosalue sijoittuu Salpakankaan keskusta-alueelle liikenteelliseen solmukohtaan. Alue rajautuu pohjoisessa Terveystiehen, idässä Keskikankaantiehen ja etelässä Hämeenlinnantiehen (Vt 12). Alueella on toiminut Nesteen polttoaineen jakeluasema ja sen toiminta on loppunut vuonna 2018. Kaavoitettava alue on pinta-alaltaan noin 0,8 hehtaaria.

Aloitusvaihe

Elinvoimavaliokunta 23.4.2019 §38

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Oas pidetään nähtävillä 9.5.-7.6.2019.

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Oas

Luonnosvaihe

Elinvoimavaliokunta 19.11.2019 §116

Asemakaavan muutosluonnos pidetään nähtävillä 28.11.-31.12.2019

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus

Kaavamuutoskartta

Kaavaselostus

Ehdotusvaihe

Elinvoimavaliokunta 10.3.2020 §13

Asemakaavan muutosehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä
19.3. -17.4.2020 Hollolan kunnan internetsivuilla.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus asemakaavaehdotuksesta nähtävänäoloaikana osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Lisätietoja antaa hankekaavoittaja Henna Kurosawa puh. 044 780 1358.

18.3.2020
Elinvoimavaliokunta

Asiakirjat (pdf):

Asemakaavakartta - ja määräykset

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet

Nyt: Hyväksyminen

Elinvoimavaliokunta 28.4.2020 §26

Kunnanhallitus 11.5.2020 §85

Kunnanvaltuusto 15.6.2020 §22


Hollolan valtuuston 15.6.2020 hyväksymä asemakaavanmuutos osoitteessa Keskikankaantie 2 on saanut lainvoiman.
Asemakaava koskee Tiirismaan (11) kunnanosan korttelin 114 tonttia 9 ja yleisen tiealueen osaa.
Asemakaavalla muodostuu Tiirismaan (11) kunnanosan korttelin 114 tontti 10 ja katualuetta.

5.8.2020
Kunnanhallitus

Lainvoimaiset kaava-asiakirjat (pdf):

Kaavakartta ja -määräykset

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet