Keskikankaantie 2, asemakaavan muutos

Kaavan numero 11-262

Asemakaavan muutosalue sijoittuu Salpakankaan keskusta-alueelle liikenteelliseen solmukohtaan. Alue rajautuu pohjoisessa Terveystiehen, idässä Keskikankaantiehen ja etelässä Hämeenlinnantiehen (Vt 12). Alueella on toiminut Nesteen polttoaineen jakeluasema ja sen toiminta on loppunut vuonna 2018. Kaavoitettava alue on pinta-alaltaan noin 0,8 hehtaaria.

Nyt:Aloitusvaihe

Elinvoimavaliokunta 23.4.2019 §38

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Oas pidetään nähtävillä 9.5.-7.6.2019.

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Oas

Luonnosvaihe

Ehdotusvaihe

Hyväksyminen