Keskuskuja 3 ja 5, asemakaavan muutos

Kaavan numero 98 05-272

Kankaantilan (05) kunnanosa, korttelin 307 tontteja 1 ja 2 ja katualuetta koskeva asemakaavan muutos.

Suunnittelualue sijaitsee Kuntakeskuksessa Keskuskujan päässä. Alueella on entisen Hiekkalinnan päiväkodin kiinteistö ja nykyinen Satulinnan päiväkodin kiinteistö sekä
Keskuskujan katualuetta ja Kulkurinkuja. Alue rajautuu asuinalueisiin ja virkistysalueeseen. Suunnittelualue on kooltaan noin 1,3 ha.

Tavoitteena on lisätä asutusta Kuntakeskukseen entisen Hiekkalinnan päiväkodin kiinteistölle. Samalla tarkastellaan Satulinnan päiväkodin liikennejärjestelyjä.

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutoksesta on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS eli suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

OAS pidetään MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 20.1. – 18.2.2022 Hollolan kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Kunnan ilmoitukset.

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta nähtävänoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella:
Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Lisätietoja hankkeesta antaa kaavasuunnittelija Sini Utriainen puh. 044 780 1353.

19.1.2022

Asiakirjat (pdf):

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

Luonnosvaihe

Asemakaavamuutoksen luonnos pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 29.9.-28.10.2022 Hollolan kunnan internet-sivuilla: www.hollola.fi > Kunnan ilmoitukset.
Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä nähtävänäoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Sini Utriainen puh. 044 780 1353.

28.9.2022
Kehitys- ja kaavoituspalvelut

Asiakirjat (pdf):

Asemakaavakartta

Kaavaselostus

Selostuksen liite 2, osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

Nyt:Ehdotusvaihe

Elinvoimavaliokunta 20.12.2022 §105

Asemakaavan muutosehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 19.1.-17.2.2023 Hollolan kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Kunnan ilmoitukset.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus asemakaavaehdotuksesta nähtävänäoloaikana osoitteella:
Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Sini Utriainen puh. 044 780 1353.

18.1.2023
Elinvoimavaliokunta

Asiakirjat (pdf):

Asemakaavakartta

Kaavaselostus

Selostuksen liite 1, seurantalomake

Selostuksen liite 2, OAS

Selostuksen liite 3, havainnekuvat

Hyväksyminen