Keskussairaala ensimmäisenä sairaalana mukaan käsihuuhteen käytön käyttäjätutkimukseen

Takaisin

Akuutti 24:n sisäänkäynnillä havainnoidaan käsihuuhdeautomaattien käyttöasteita nykyisten laitteiden sekä tutkimuslaitteen osalta. Tavoitteena on saada oikeaa tietoa käsihuuhteen todellisesta käytöstä sekä testata, kuinka huuhdeautomaatin muotoilu ja asettelu vaikuttavat ihmisten motiiviin ottaa käsihuuhdetta. Lisäksi huuhdeautomaatin läheisyyteen asennetaan jatkuvasti päivittyvä palautenäyttö, joka kertoo henkilökunnalle ja asiakkaille, kuinka moni kävijä on kuluneen päivän ja viikon aikana käyttänyt käsihuuhdetta.

Testaus tehdään konenäköön ja sensoriteknologiaan perustuvalla sensorilla, jolla voidaan laskea todellinen sisään tuleva asiakasmäärä sekä käsihuuhdetta käyttävien määrä. Laitteisto tunnistaa ihmishahmon ja huomioi kädet käsihuuhdelaitteella, jolloin saadaan tarkkaa tietoa asiakasvirrasta sekä huuhteen käyttäjien määristä.

Vastaavat laitteistot ovat kiinnostaneet muun muassa ostoskeskuksia, mutta sairaalaympäristönä Päijät-Hämeen keskussairaala on mukana tutkimuksessa ensimmäisenä Suomessa.

Opinnäytetyö käsihuuhdelaitteiden käytön motiiveista

LAB-ammattikorkeakoulussa tehdään myös tähän tutkimukseen liittyvä opinnäytetyö. Teollisen ja brändimuotoilun opiskelija Vera Värn keskittyy työssään ihmisten käsihuuhdelaitteiden käyttämisen motiiveihin ja konenäön sekä tekoälyn käyttömahdollisuuksiin muotoilun tutkimuksessa. Opinnäytetyö valmistuu keväällä 2021.

LAB-ammattikorkeakoulun Konenäkö-hanke yhteistyössä SKC Desi Oy:n ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa tuottavat käyttäjätutkimuksen keskussairaalan tiloissa ajalla 20.11.2020–20.1.2021.

Konenäön sovellukset sote- ja hyvinvointialalla -hanke tuottaa sote- ja hyvinvointialalle uutta tietoa konenäköteknologiaan liittyvien ratkaisujen kehittämisessä, testauksessa ja tuottamisessa. Konenäkö yhdistää kamerasensorit, datan sekä tekoälyn.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tarjoaa erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palveluja Päijät-Hämeessä. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisestä välittäen, yhdessä tehden ja rohkeasti uudistuen.

www.phhyky.fi

Julkaistu: 18.11.2020 14.55