Kielen kieputusta ja puheen pulputusta Satulinnan päiväkodissa

Kategoria: Varhaiskasvatus
Takaisin

Kieli on meidän tärkein vuorovaikutuksen välineemme ja se vaikuttaa sosiaalisten taitojen, tunnetaitojen ja itsetunnon kehittymiseen. Kieli on ajattelun ja oppimisen väline.

Naurua

Satujen kuunteleminen on tärkeä kielen oppimisen väline ja rikastuttaa lapsen mielikuvitusta.                                   

Harjoittelemme kielellisiä taitoja myös leikkien ja liikkuen. Musiikki, laulut, lorutukset ja kielen kieputukset kuuluvat päiväkodin arkeen. Kannustamme lasta tarinoiden keksimiseen ja omista taideteoksista kertomiseen sekä itseilmaisuun.

Lapsen osallisuuden ja yhteisöllisyyden tunne kasvaa hänen tullessa ymmärretyksi. Kuuntelemme herkällä korvalla lasta ja vastaamme hänen aloitteisiinsa. Keskustelu- ja kuuntelutaitoja harjoitellaan kaikissa arjen tilanteissa. Samalla lapsi oppii kulttuurisia tapoja ja tottumuksia.

Julkaistu: 09.04.2018 13.53