Kierrätyspuistoa vastustava adressi ja kunnanviraston sijoitus elinvoimavaliokunnassa 20.2.

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Kunnanvirasto

Mihin kunnanvirasto tulevaisuudessa? Kuva: Janne Bröijer.

Lue esityslista kokonaisuudessaan täältä.                                           

Kierrätyspuiston vastustukseen suhtaudutaan vakavasti

Elinvoimavaliokunta käsittelee 20.2. kokouksessaan ensimmäisenä päätöksentekoelimenä kierrätyspuistoa koskevan adressin. Adressin on allekirjoittanut 16.2.mennessä 1 746 henkilöä joko sähköisessä palvelussa tai ovelta ovelle –keräyksen tuloksena. Elinvoimajohtajan esityksessä suhtaudutaan kuntalaisten huoleen vakavasti ja todetaan, että kierrätyspuiston suunnittelu etenee vuorovaikutteisesti ja ympäristöhaitat huomioiden. Toteutuksen ehdoiksi kunta asettaa muun muassa että kierrätysalue ei saa sijoittua kilometriä lähemmäs asumiseen tai asemakaavoitettavaksi tarkoitettua aluetta. Melu-, pöly- ja muut haitat rajataan ja sijoitetaan siten, että ne eivät muodosta asutukselle merkittävää haittaa ja haisevaa kotitalousjätettä ei sijoiteta alueelle.

Kunnanviraston tulevaisuus

Kunnanviraston sisäilmatilanne on heikentynyt 2010 vuoden jälkeen ja esimerkiksi viime vuonna sisäilmailmoituksia tehtiin kunnanvirastosta yhteensä 28 kappaletta.  Tämän vuoden korjausohjelmissa on akuutteine toimina tiivistyksiä ja pintarakenteiden uusimista ja korjausten jälkeen perusteellinen ja tehostettu siivous.

Elinvoimavaliokunnassa esitellään myös selvitettyjä pitkän ajan ratkaisuja. Ratkaisujen mukaan kunnanvirastoa ei ryhdytä peruskorjaamaan investoinnin korkean hinnan ja epävarman lopputuloksen takia. Sen sijaan kunnanvirastolle aletaan etsiä sijoitusta osana kuntakeskukseen tehtäviä yksityisrahoitteisia investointeja, jollaisia ovat esimerkiksi kerrostalot, seniorikeskus ja kauppakeskus. Tällä tavoitellaan investointien ja palveluiden lisääntymistä alueella. Kunnanviraston esitetään jatkavan nykytiloissa siihen saakka, kun se on mahdollista ja siirtyvän tilanteen vaatiessa väistötiloihin. Selvitystä jatkaa Hollolan Tilapalvelu Oy.

Kuntakeskuksen supan kunnostaminen


Elinvoimaa Hollolan kuntakeskukseen jatkohakemus esitellään elinvoimavaliokunnassa. Nyt keskitytään keskuksen suppasuunnitelman toteuttamiseen: supan siistimiseen, kunnostamiseen ja toiminnallisuuden lisäämiseksi. Tarkoituksena on myös kertoa opastetauluin suppien synnystä. Osittainen esteettömyys kasvattaa alueen käyttäjäkuntaa. Määrärahat hankkeen toteuttamiseen pyritään esityksen mukaan etsimään palvelualueelta.

Harjunrinteen ja Hopeakallion kaavamuutokset

Harjunrinteen asemakaavaa esitetään muutettavaksi Ramboll Finlandin toimesta mittaamien Soramäen lämpökeskuksen meluarvojen takia.  Valiokunnalle esitetään, ettei asemakaavalla osoiteta asumista lämpölaitoksen itäpuolella olevalle kunnan omistamalle alueelle. Kaavaa voidaan edistää lämpökeskuksen pohjoispuolelle sijoittuvan tontin osalta osoittamalla tontti asemakaavalla liikerakennusten korttelialueeksi.

Myös Hopeakallion yritysalueen kaavaehdotusta on valmisteltu lausuntojen pohjalta.  Kaavaehdotuksessa on tarkistettu kehätien puoleista reunaa ja sen tarvitsemaa suoja-aluetta. Kaavaan on osoitettu maanalaisia rasitteita sekä paikka mainosrakenteelle. Kaavamääräyksiä on täydennetty usean asian osalta.

Paassillan ja Hopeakallion alueiden 4. vaiheen esirakentamisen urakoitsijaksi esitetään Destia Oy:tä, joka on antanut halvimman tarjouksen urakasta.

Julkaistu: 19.02.2018 08.15