Kierrätyspuistohankkeelle oma sivustonsa www.hollola.fi -sivustolle

Takaisin

Kierrätyspuistohankkeelle oma alasivu

Hollola perusti oman sivustonsa Lahden seudun kierrätyspuistohankkeelle. Sivuille tuotetaan ajankohtaista ja Hollolan osuutta  koskevaa tietoa, tapahtumia ja uutisointia. Kierrätyspuisto on herättänyt paljon kriittistä keskustelua Päijät-Hämeen liiton johtaman sijaintipaikkaselvityksen valmistuttua joulukuussa 2017. Kunnan päättäjät ottivat kantaa keskusteluun 9. tammikuuta. Lue tästä.

Lahden seudun kierrätyspuisto -selvityksessä arvioitiin kymmenen sijoituspaikkavaihtoehdon soveltuvuutta jätteen ja ylijäämämaiden kierrätystoimintoihin, loppusijoitukseen ja biopolttoainetuotantoon. Kierrätyspuistolle soveltuvia alueita on tutkittu aiemmissa selvityksissä. Lisäksi on toteutettu ympäristövaikutusten arviointimenettely kahdesta kohteesta. Nyt valmistuneessa työssä tarkennettiin aiempia selvityksiä ja luodaan pohjaa uudelle YVA-menettelylle eli ympäristövaikutusten arvioinnille. Vaihtoehdot sijoittuvat Lahden, Hollolan ja Orimattilan alueille.

Kierrätyspuistohanke löytyy www.hollola.fi -etusivulta. Prosessin etenemisestä, ja muun muassa vaikuttamismahdollisuuksista tiedotetaan myös kunnan some-kanavissa Twitterissä ja Facebookissa.

Julkaistu: 23.01.2018 09.10