Kierrätyspuistohankkeen asukastilaisuudessa pohdittiin ympäristövaikutuksia 3.6.2019

Takaisin

Asukastilaisuus kierrätyspuistohankkeesta Heinsuon koululla oli monipuolinen infotapahtuma

Ville Hakala Seutu4:n verkkolehdessä (4/6/19)

”Noin viitisenkymmentä asiasta kiinnostunutta oli saapunut maanantai-iltana Lahden seudun kierrätyspuistohankkeesta Heinsuon koululla järjestettyyn keskustelutilaisuuteen.

Kierrätyspuiston mahdolliseksi sijaintipaikaksi on ehdolla neljä vaihtoehtoa, jotka ovat Kehätien alue Hollolassa ja Marjasuon, Matomäen ja Loukkaanmäen alueet Orimattilassa.

Tällä hetkellä on menossa ympäristövaikutusten arvioinnin (yva) selostusvaihe, jonka yhteydessä järjestettiin keskustelutilaisuudet Hollolassa ja Orimattilassa.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paikalla olivat kierrätyspuistohankkeen ohjausryhmä, ja hankevastaavana toimii Antti Leiskallio. Hollolan kunnan kehitys- ja kaavoituspäällikkö Ilkka Korhonen ja kaavoitusarkkitehti Katariina Tuloisela. Maakuntaliiton edustajina Jaana Martikainen ja Riitta Väänänen. Paikalla olivat myös konsulttifirma Swecon edustajat Mika Manninen ja Tarja Ojala.

Tilaisuudessa käsiteltiin alustavia yleisökyselyn tuloksia tilastoin ja suullisin puheenvuoroin, havainnollistettiin Kujalan jätekeskuksen kehitystä sekä pyrittiin vuorovaikutukseen kuntalaisten ja päättäjien kesken.

Asukaskyselyn mukaan kierrätyspuiston merkittävimmät haittavaikutukset ovat hajut, vaikutukset pohjaveteen ja luontoon. Jätteidenkäsittelyä toivotaan mielummin keskitetysti ja kannatettavin alue on hankealue neljä, Loukkaanmäki, Orimattila.

Kierrätyspuistosta leviävät pölyhaitat minimoidaan pölymäärän pitämisen ohjearvoissa, ja murskaukset suoritetaan pääsääntöisesti sisällä.

Meluhaittoihin ratkaisut ovat yöaikaisen toiminnan välttäminen ja melusuojauksien rakentaminen. Yleisesti mittauksissa on todettu äänenvoimakkuudeksi 40 desibeliä ja äänen kantavan 200-300 metriä.

Myös talous ja maksajan rooli puhututti kuntalaisia. Pääsääntöisesti yritykset maksavat, mutta hankkeen aloittaminen vaatii ulkopuolisia sijoittajia ja pääomaa. Maksajina toimivat kaikki jätteentuottajat, myös kuntalaiset.

Hollolan kunnan merkittävin syy olla hankkeessa mukana ovat lisääntyvät työpaikat.

YVA:n eli ympäristövaikutusten arvioinnin odotetaan valmistuvan viimeistään marraskuun 2019 loppuun. Lisää hankkeesta löytyy sivustolta ww.lahdenseudunkierrätyspuisto.fi

Kirjoittanut Janette Mäkinen, viestinnän kesätyöntekijä

Julkaistu: 06.06.2019 10.55