Kiihtymisvaiheessa olevan Lahden suositukset poikkeavat muusta maakunnasta

Takaisin

Lahti on koronapandemian kiihtymisvaiheessa ja yhtymän muu alue edelleen perusvaiheessa. 

Lahdessa enemmän kasvomaskeja näkyviin 

Kaikkialla yhtymän alueella maskia suositellaan käytettäväksi joukkoliikenteessä. Myös riskialueelta Suomeen palattaessa ja koronavirustestiin hakeutuessa matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista on suositeltavaa käyttää maskia. Edellä mainituissa tapauksissa maskia käytetään myös, jos karanteenin aikana on välttämätöntä liikkua kodin ulkopuolella. Maskia voi halutessaan käyttää myös kaikkialla maakunnassa julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää. 

Lahden kaupungin alueella yhtymä suosittelee lisäksi maskien käyttöä tilanteissa, joissa lähikontakteilta ei voida välttyä. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi julkiset sisätilat ja yleisötilaisuudet, kaupat, ostoskeskukset, kirjastot ja urheiluun sekä sen seuraamiseen käytettävät tilat, kirkot, konsertti- ja teatterisalit, elokuvateatterit, museot ja muut vastaavat tilat. Kasvomaskin käyttösuositus koskee yli 15-vuotiaita, lukuun ottamatta sellaisia henkilöitä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi käyttää maskia. 

Vierailurajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin ovat ennallaan 

Läheisten tapaamiset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin suositellaan järjestettävän ulkona mahdollisuuksien mukaan. Vierailijoiden määrää sisätiloissa rajoitetaan, ja sekä ulkona että sisätiloissa tapahtuvan vierailun aikana käytetään kasvomaskia, huolehditaan turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Kasvomaski on hyvä ottaa mukaan, kun tullaan sosiaali- ja terveydenhuollon yksikköön potilaaksi tai vieraaksi. Laajemmat vierailuohjeet palveluasumisen yksiköihin ja yhtymän sairaaloihin löytyy osoitteesta phhyky.fi/koronavirus. 

Yhtymä suosittelee ravintoloiden aukioloaikoihin muutoksia Lahdessa 

Valtioneuvoston asetus rajoittaa ravitsemusliikkeiden aukioloa, anniskeluaikaa ja asiakaspaikkamäärää epidemian kiihtymisvaiheessa. Asetuksessa ei vielä mainita Lahtea. Yhtymä kuitenkin suosittelee Lahden ravintoloita noudattamaan valtioneuvoston asetuksen mukaista rajoitusta, jonka mukaan pääasiallisesti alkoholijuomia tarjoavat ravintolat voivat olla auki enintään klo 23 asti, ja anniskelu on sallittu välillä klo 07–22. Muut ravitsemusliikkeet, kuten ruokaravintolat, kahvilat ja pikaruokaravintolat, saavat olla auki klo 24 asti. Asiakasmääriä rajoitetaan anniskeluravintoloissa puoleen ja muissa ravitsemusliikkeissä kolmeen neljäsosaan kaikista asiakaspaikoista. 

Yhtymän perusvaiheessa olevilla alueilla valtioneuvoston asetus rajaa anniskelun päättymään klo 24 ja anniskeluravintolan sulkemaan viimeistään klo 01. Muut ravitsemusliikkeet saavat olla auki vuorokauden ympäri. Asiakasmääriä ei asetus rajoita yhtymän muilla alueilla. 

Yksityistilaisuuksiin kehotetaan harkitsevaisuutta, enimmäismäärä 50 henkeä 

Yksityistilaisuuksien järjestämisessä kehotetaan noudattamaan pidättyväisyyttä. Yli 50 henkilön yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettävän. Pienemmissäkin tilaisuuksissa käytetään maskeja, elleivät turvavälit toteudu. 

Liikuntapaikkoihin ei saa tulla oireisena, ja myös harrastustoiminnassa voidaan tehdä lähikontakteja vähentäviä ratkaisuja esimerkiksi ryhmien kokoja pienentämällä tai siirtämällä toimintaa ulos tai etäkokoontumisiin.

Yhtymä suosittelee Koronavilkku-sovelluksen lataamista, koska sen käytöllä jokainen voi estää koronaviruksen leviämistä. 

Yhtymässä tilannetta seurataan päivittäin, ja ohjeistuksia muutetaan tarpeen mukaan. Hyvinvointiyhtymän alueella kokoontuu säännöllisesti Päijät-Hämeen koronayhteistyöryhmä, jossa on edustus hyvinvointiyhtymästä, alueen kunnista, Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, ELY-keskuksesta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Koronayhteistyöryhmä ottaa kantaa alueemme kokoontumisrajoituksiin ja muihin suosituksiin. Tänään ryhmä kävi läpi yhtymän alueelle, erityisesti Lahteen, tehdyt suositukset. 

Lahdessa voimassa olevat alueelliset suositukset ja rajoitukset 

Muun maakunnan voimassa olevat alueelliset suositukset ja rajoitukset 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tarjoaa erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palveluja Päijät-Hämeessä. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisestä välittäen, yhdessä tehden ja rohkeasti uudistuen.

www.phhyky.fi

Julkaistu: 18.11.2020 16.28