Kiikuntien liikennettä on rajoitettu.

Takaisin

Kiikuntien liikenteen kasvu ja ruuhkautuminen sai tieosakkaat toimimaan ja hakemaan rajoituksia yksityistien käytölle. Yksityistielain nojalla tämä on mahdollista.  

Hollolassa sijaitsevan Kiikuntien liikenne on kasvanut samalla, kun Kiikunlähde on saanut lisää huomiota ja vierailijoiden määrä on ollut odottamattoman suurta. Vierailijoista johtuneita haittoja on yritetty estää lähteen läheisyydessä erilaisilla toiminnoilla, kuten esimerkiksi aidoilla ja tietotauluilla. Nämä eivät ole kuitenkaan toimineet. Liikenne Kiikuntiellä on kasvanut vuosien varrella moninkertaisesti.

Laki turvaa yksityisteiden käytön 

Yksityistielain mukaan, jos muusta kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvasta liikenteestä aiheutuu huomattavaa haittaa kiinteistön omistajalle tai liikenneturvallisuudelle, voidaan avustettavan tien käyttöä kunnan suostumuksella rajoittaa tai tie jopa sulkea. Kunnan on tällaisissa tapauksissa pyydettävä ennen suostumuksen antamista ELY -keskukselta lausunto.

Kiikun yksityistien tiekunta haki Hollolan kunnan suostumusta asettaa tien molempiin päihin ”Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty” – liikennemerkit varustettuna tekstillisillä lisäkilvillä ”Ei koske luvan saaneita”. Hollolan kunta antoi tiekunnalle suostumuksen merkkien asettamiseen kysyttyään ensin lausunnon Uudenmaan ELY-keskukselta. ELY -keskuksen näkemyksen mukaan Kiikun yksityistien liikenteen kieltämiselle tai rajoittamiselle ei ole estettä ja se yhtyi tiekunnan esitykseen liikenteen rajoittamiseksi.

Matkailua ei ole estetty, mutta sitä on rajattu 

Tiekunta toimii tilanteessa, jossa liikennemäärät ovat kasvaneet ja melu- ja pölyhaitat sekä roskaaminen on ylittänyt paikallisten sietokyvyn. Kiikuntien ympäristö on vaihtelevaa maalaismaisemaa, johon liittyy rauhallisuus ja hiljaisuus. Tätä tunnelmaa toivotaan jatkossa paikallisille, mutta myös muille alueella liikkuville.

Kaikkia liikkujia Kiikuntiellä ei haluta estää ja pyöräilijät sekä lenkkeilijät ovatkin erittäin tervetulleita nauttimaan maalaismaisemista. Suomen jokamiehenoikeudet takaavat liikkumisen mahdollisuudet luonnossa ja pihapiirien ulkopuolella silloin, kun siitä ei aiheudu haittaa luonnolle tai maanomistajille. Retkeilijöiden onkin hyvä muistaa myös jokamiehenvelvollisuudet ja retkeilyetiketti.

  

Lisätietoja:

Ari Rinkinen

Kuntatekniikan päällikkö

044 780 1453

nimi.sukunimi@hollola.fi 

Julkaistu: 13.07.2020 15.24