Kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmä

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Päijät-Hämeen Jätelautakunta päätti aiemmin päätöksissään 16.1.2014 § 3 ja korjauspäätöksissä 6.3.2014 § 8 ja 10.4.2014 §13, että jätteenkuljetus järjestetään kiinteistön haltijan järjestämänä. Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi jätelautakunnalle 16.2.2016

Kuljetusjärjestelmäpäätöksen valmistelu aloitettiin alusta, koska edellisestä päätöksestä oli niin kauan. Jätelautakunta merkitsi tiedoksi uuden jätteenkuljetusjärjestelmätarkastelun lausuntoversion ja päätti kuulemisesta 27.10.2016 § 17. Jätelautakunta on seminaarissaan 9.2.2017 käynyt läpi tarkemmin päätöksentekomateriaalia.

Päijät-Hämeen Jätelautakunta päätti 16.2.2017 §:ssä 6 äänestyksen jälkeen, että kunnan vastuulle kuuluvien yhdyskuntajätteiden osalta, pois lukien sako- ja umpikaivolietteet, Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa, Lahdessa, Myrskylässä, Orimattilassa, Padasjoella, Pukkilassa ja Sysmässä järjestetään jätelain (646/2011) 37 §:n mukaisena kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena.

Linkki pöytäkirjahakuun

Julkaistu: 20.02.2017 14.35