Kiinteistönmuodostus

Lohkomistoimituksessa määritetään kiinteistön alue ja rajat.

Yleisin kiinteistötoimitus on lohkominen. Lohkomisessa määräala kiinteistöstä erotetaan ja muodostetaan itsenäiseksi kiinteistöksi. Lohkomalla voidaan myös siirtää määräala toiseen kiinteistöön (saajakiinteistöön). Lohkomisessa määritetään muodostettavan kiinteistön rajat ja vahvistetaan kiinteistöön kohdistuvat oikeudet. Kiinteistö rekisteröidään ja merkitään kiinteistörekisteriin.

Maanmittauslaitos suorittaa kiinteistöjen muodostamisen ja ylläpitää kiinteistörekisteriä Hollolan kunnan alueella.