Kiinteistörekisterin tietopalvelu

Kiinteistörekisteriin merkitään tilat, tontit ja yleiset maa-alueet.

Kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) hallinnosta, ylläpidosta, tietopalvelusta ja järjestelmän kehittämisestä huolehtii Maanmittauslaitos. Kiinteistötietojärjestelmään kuuluu kaksi (2) rekisteriä: kiinteistörekisteri ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri. Kunnan alueella kiinteistötietojärjestelmään kuuluvan kiinteistörekisterin pitäjänä toimii Maanmittauslaitos.

Kiinteistörekisteriin on merkitty kiinteistöjä ja muita rekisteriyksiköitä koskevina tietoina perustiedot mm. kiinteistötunnus, pinta-ala, sijainti ja osuudet yhteisiin alueisiin (esim. maa- ja vesialueet) sekä tietoja kiinteistöjä koskevista käyttöoikeuksista ja –rajoituksista. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin on merkitty kiinteistön omistaja sekä kiinteistöä koskevat kiinnitykset ja erityiset oikeudet (esim. vuokraus, soran otto-oikeus). Kiinteistötietojärjestelmän tiedot ovat julkisia ja ne kattavat koko Suomen.

Kiinteistötietojärjestelmän tietoja voi ostaa maksullisina otteina Maanmittauslaitoksen toimipisteistä ja maistraateista. Kiinteistötietopalvelu on verkkopalvelu, jonka kautta voi selata kiinteistötietojärjestelmän tietoja. Palvelu on maksullinen ja se on tarkoitettu viranomaisille ja sellaisille käyttäjille, joille voidaan myöntää käyttölupa hakemuksen perusteella.