Kiitos kuluneesta vuodesta – katse kohti tulevaa !

Kuntien tilinpäätösten ennakoidaan vuodelta 2019 olevan huonoimmat sitten vuonna 1997 käyttöönotetun kuntien kirjanpitouudistuksen. Hollolan kunta on tässä samassa veneessä: alijäämää on kurottu umpeen koko syksy, siitä huolimatta tilinpäätös tullee jäämään n. -2 milj. euroa alijäämäiseksi. Kunnan verotuloennustetta pienennettiin vuoden aikana 2,6 miljoonalla eurolla ja sotemenoja lisättiin 3 miljoonalla eurolla.

Työllisyyden kasvu ei riitä vahvistamaan kuntien veropohjaa, kun samanaikaisesti työikäisen väestön määrä supistuu eläköitymisen seurauksena. Lisäksi kuntataloutta rasittaa ikääntymisen ja muuttoliikkeen vaikutuksen ohella julkisen infran ja rakennuskannan korvausinvestointipaineet. Tätä yhtälöä on lisäksi sotkenut verojärjestelmän muutokset.

Kun talouden isokuva alkoi alkuvuonna hahmottua, asiaa käsiteltiin kahdessa valtuustoseminaarissa. Valtuusto linjasi kokouksessaan 17.6.2019 yhteensä 42 toimenpidettä, joiden kautta hillitään kustannusten kasvua, lisätään toiminnan hallittavuutta ja ennakointia sekä panostetaan tulevaisuuteen. Toimenpiteitä koskeva valmistelu on ollut käynnissä koko syksyn jaetun vastuunjaon mukaisesti eri toimielimissä. Ponnisteluista huolimatta myös vuoden 2020 talousarvio on alijäämäinen (-1,1 milj. euroa) ja taloussuunnitelmavuodet ennakoivat tätäkin huomattavasti suurempaa alijäämää.

Kunnan liikkumavara yli 600 lakisääteisen tehtävän ja Kuntalain tasapainoisen talouden vaatimusten paineessa on suuri. Kunta on toiminut tässä aallokossa vakain, valtuuston viitoittamin askelin. Työ on kuitenkin kesken. Talouden tasapainotukseen joudutaan palaamaan tulevan kevään aikana.

Taloudellisten haasteiden keskellä on samalla hyvä palauttaa mieliin myös toisenlaiset faktat. Hollola on edelleen erinomainen asumispaikka keskellä vesistöjä ja luontoreitistöjä, pääkaupunkiseudun välittömässä läheisyydessä.

Tässä poimintoja vuodesta 2020:

Kunnan oppilaista yli 75 % opiskelee 2010-luvulla rakennetuissa uusissa opetustiloissa eikä kunnassa ei ole yhtään koulua tai päiväkotia väistötiloissa. Kunnan uudet elinkaarikoulut ja oppimisympäristöt ovat saanee laajaa kiinnostusta osakseen. Niihin on tutustunut useita kymmeniä ryhmiä, myös kansainvälisiä ryhmiä.

Kunnan koulutilojen käyttö maksutta hollolalaisten yhdistysten, seurojen ja kunnan asukkaiden käyttöön jatkuu.

Uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen rakentaminen käynnistyy; se valmistuu vuoden 2021 lopussa ja yhdistää kaikki kunnan sote-palvelut yhden katon alle.

Yhteisöllinen kirjasto aukeaa; kirjastosta kehitetään monipalvelukeskusta, jossa tarjotaan kirjastopalvelujen lisäksi asiointipalveluja, harrastus- ja kerhotoimintaa, kulttuuri- ja tiedotustilaisuuksia sekä kolmannen sektorin järjestämää toimintaa.

Kahden uuden asuinalueen, Lehtorannan ja Kiventöyryntien rakentaminen ja tonttimyynti Vesikansassa käynnistyy.

Lahden eteläinen kehätie aukeaa parantaen merkittävästi liikenneturvallisuutta kuntakeskuksen alueella ja luoden kokonaan uuden väylän ja uusia potentiaalisia  yrityspaikkoja. Kehätien varren yritysalueita rakennetaan.

Useita yrityshankkeita on vireillä ml. kaupallisten palvelujen laajentuminen. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni niistä saadaan toteuttamisasteelle.

Strategisen yleiskaavan päivitys valmistuu; se mahdollistaa kunnan kehittämisen yli valtuustokausien antaen päälinjat kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Tämä luo edellytykset pitkäntähtäimen maankäytön, palvelurakenteen ja liikenneverkon suunnitteluun.

Kalliola-Paimelan osayleiskaavatyö valmistuu; se helpottaa rakennuslupaprosessia ja parantaa kylien rakentamismahdollisuuksia.

Kunnassa on seitsemän laajaa, osin valtakunnallista tapahtumaa iso tukku pienempiä tapahtumia, uutena Horta-villivihannes-tapahtuma.

Kuntayhteistyö etenee uusille aluevaltauksille työllisyyskokeilun, MAL (maankäyttö, asuminen, liikenne)-yhteistyön ja Kestävä Lahti-säätiön kautta.

Hollola Hinku-hiilineutraali-kuntana ponnistelee myös ilmastonmuutosta vastaan. Laadimme omaa toimenpideohjelmaa.

Kuntakuvaa muodostetaan uudella, kuntalaisten kanssa yhdessä rakennetulla brändillä, missä keskeisinä teemoina korostuu: ”omanlainen mutta onnellinen” ”monta luontoa” ”hirveen ihana”. 1.2.2020 on tulossa teemaan liittyvä avoin tapahtuma.

 -

On aika kiittää kunnan työntekijöitä ahkerasta, työntäyteisestä vuodesta ja toivottaa työntekijöille, kuntalaisille ja kaikille yhteistyökumppaneille rauhaisaa joulun aikaa ja hyvää uutta vuotta !

 

Hollolassa 20. joulukuuta 2019

 

Päivi Rahkonen

Kunnanjohtaja

Julkaistu: 20.12.2019 13.20