Kintterönsuon ympäristö on Helmi-kohde.

Takaisin

Hollolan kunta haki yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa ympäristöministeriön Kunta-Helmi hankerahaa. Avustus myönnettiin ja Kintterönsuosta tulee osa Helmi-elinympäristöohjelmaa.

Kintterönsuo on metsittynyt ojituksen myötä.

Ympäristöministeriö käynnisti Helmi-elinympäristöohjelman vahvistamaan Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaamaan luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Soiden suojelu ja ennallistaminen on yksi Helmi-ohjelman tavoitteesta. Ympäristöministeriönkin tiedotteen mukaan suot ovat yksi eniten heikentyneistä ja edelleen lajistoltaan köyhtyvistä elinympäristöistämme.  Soiden hyväksi tehtävä työ hillitsee ilmastonmuutosta ja parantaa vesistöjen tilaa.

Hollolan kunta ja Lahden kaupunki hakivat yhteisellä hakemuksella avustusta kahden kunnan alueella sijaitsevan Kintterönsuon luonnon monimuotoisuuden ja käytön turvaamiseen. Hakemus kohdistetaan Helmi-elinympäristöohjelman teemoihin soiden ennallistaminen, metsäisten elinympäristöjen hoito sekä pienvesien ja rantaluonnon kunnostaminen. Suoalueen koko on noin 40 hehtaaria, mutta hankkeessa käsitellään laajempaa, reilun kahdensadan hehtaarin luonnon ydinaluetta.

 

Menneiden toimien korjaamista

Salpausselän reunamuodostumalla sijaitseva Kintterönsuo on tiheään ojitettu räme kahden rinteen välisessä solassa. Suon ojittaminen aloitettiin 1940- luvulla. Ojitukset ja reunakorpien hakkuut ovat heikentäneet suon luonnontilaa rajusti. Nyt Kintterönsuo halutaan ennallistaa takaisin suoympäristöksi ja palauttaa alueen vesitasapaino sen luonnolliseen tilaan. Samanaikaisesti turvataan alueen virkistyskäyttö kokonaisuutena, jonka lisäksi syksyn 2020 aikana toteutetaan uusi luontoreitti yhteistyössä Hollolan kunnan, Lahden kaupungin ja Salpausselkä Geoparkin kanssa. Valmistuva Suoreitti kulkee kolmen suon ohi kauniissa ja vaihtelevissa maisemissa.

Kintterönsuon luonnon monimuotoisuuden ja käytön turvaamiseen haettu hanke on käynnissä vajaan vuoden, kesään 2021 asti. Tänä aikana tehdään ennallistamistöitä maastossa sekä laaditaan selventäviä tutkimuksia mm. alueen vesiolosuhteista. Yksi merkittävimmistä hankkeen tulosten takaajista on se, että tahtotilana on luoda alueelle luonnonsuojelustatus.

Yhteistyöllä tuloksiin

Kintterönsuon hankkeen tulee toteuttamaan Hollolan kunta, Lahden kaupunki, sekä Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset. Hollolan kunnassa yhteistyössä ympäristönsuojelun kanssa toimii työllisyyspalvelut, jotka tukevat työtoimia maastossa. Lisäksi yhteistyöhön mukaan liittyy Koulutuskeskus Salpaus ja ympäristönhoitaja opiskelijat. Verkostoja ja yhteistyöhalukkaita tahoja pyydetään ottamana yhteyttä alla oleviin yhteystietoihin.

 

Lisätietoja:

Annariina Keto

Työnsuunnittelija

Annariina.keto@hollola.fi

 

Kirsi Järvinen

Ympäristösihteeri

Kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

https://www.ym.fi/helmi

www.hollola.fi

www.lahti.fi

Julkaistu: 21.08.2020 11.38