Kirjaamon palvelupiste

Kirjaamo vastaanottaa kunnan päätöksentekoon liittyviä asiakirjoja.

Kirjaamo kirjaa hallinnolliseen päätöksentekoon johtavat asiat ja viralliset kirjeet, sekä kertoo vireillä olevien asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä koko käsittelyprosessin ajalta.

Kuntalainen voi tehdä kuntaa koskevia aloitteita toimittamalla ne kirjaamoon henkilökohtaisesti tai kirje- tai sähköpostitse.

Kirjattavia asiakirjoja ovat mm. kuntalaisaloitteet, valitukset, muutoksenhaut, lausuntopyynnöt, lausunnot, vastine- ja selvityspyynnöt, päätökset, anomukset, hakemukset sekä vastauskirjeet.

Kirjaamoon voi jättää postia, myös sen ollessa suljettuna. Postiluukku on kunnanviraston ulko-oven vieressä.

Kirjaamo sijaitsee Hollolan kunnanviraston 4. kerroksessa.

Palvelupisteen kuva