Kirjaamon palvelupiste

Kirjaamo vastaanottaa kunnan päätöksentekoon liittyviä asiakirjoja.

Hollolan kunnalla on yksi yhteinen koko kuntaa palveleva kirjaamo. Kirjaamo antaa tietoa vireillä olevien hallinnollisten asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä koko käsittelyprosessin ajan.

Kuntalainen voi tehdä kuntaa koskevia aloitteita toimittamalla ne kirjaamoon kirje- tai sähköpostitse.

Kirjattavia asiakirjoja ovat mm. kuntalaisaloitteet, valitukset, muutoksenhaut, lausuntopyynnöt, lausunnot, vastine- ja selvityspyynnöt, päätökset, anomukset, hakemukset sekä vastauskirjeet.

Kirjaamoon voi jättää postia, myös sen ollessa suljettuna. Postiluukku on kunnanviraston ulko-oven vieressä.

Kirjaamo sijaitsee Hollolan kunnanviraston toimipisteessä.