Kiventöyryntien asemakaava

Asemakaavan numero 23-259

Kaavoitettava alue sijaitsee Kukkilan Rajaharjun alueella Kiventöyryntien varrella.

Idässä alue rajautuu valtatie 24 (Vesikansantie), muilta osin kaava-alue rajautuu kiinteistörajojen mukaan. Alueen pinta-ala on noin 33 ha.

Asemakaavan tavoitteena on osoittaa alueelle pientalotontteja.

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS pidetään nähtävillä 23.5.-25.6.2018.

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus

OAS

Luonnosvaihe

Elinvoimavaliokunta 16.10.2018 §88

Asemakaavan luonnos pidetään nähtävillä 25.10.-23.11.2018.

Asiakirjat: (pdf)

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Selostuksen liitte 1-2

Selostuksen liitteet 3-4, Luonto- ja meluselvitys

Ehdotusvaihe

Elinvoimavaliokunta 23.4.2019 §36

Asemakaavaehdotus pidetään nähtävillä 9.5.-7.6.2019.

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus

Asemakaavakartta

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet 1-3

Selostuksen liitteet 4-6

Nyt:Hyväksyminen

Elinvoimavaliokunta 27.8.2019  §67

Kunnanhallitus 2.9.2019 §175

Kunnanvaltuusto 23.9.2019 §47

Hyväksytyt asiakirjat (pdf):

Kuulutus lainvoimaisuudesta

Asemakaavakartta

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet 1-4

Selostuksen liitteet 5-8