Kohti yhä edistyksellisempää Hollolaa - kuntastrategiasta bloggaa valtuutettu Kati Pölönen

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Kati Pölönen bloggaa ja kuvaa.

https://www.hollola.fi/kuntastrategia-blogi

Kuntastrategiablogissa kunnanvaltuutetut ja kunnan johtavat viranhaltijat kirjoittavat kunnan tärkeimmästä paperista, ja sen työstämisestä, omasta asiantuntijuudestaan käsin. Blogiin ilmestyy uusi kirjoitus viikottain. Blogiin ovat kirjoittaneet nyt valtuutettu, kunnanhallituksen jäsen Kati Pölönen, hyvinvoinnin erityisasiantuntija Ilkka Ruokonen, henkilöstöjohtaja Anja Brofeldt ja talousjohtaja Hanna Hurmola-Remmi.

Mitä muuta on syksyn 2017 aikana tapahtunut kuntastrategian valmistelussa? Lue alta:

Kuntastrategia sidosryhmien käsittelyssä 3.10.
 

Enemmän digiä

Hollolan kunta on osallistanut strategian valmistelun joka vaiheessa kuntalaisia, henkilökuntaa ja sidosryhmiä. Henkilöstön tilaisuudessa 26. ja 27.9. nousivat kunnan erityisen tärkeiksi vahvuuksiksi erinomainen sijainti sekä toimivat peruspalvelut. Kuntastrategiassa tulisi henkilöstön mielestä tarttua erityisesti maantieteelliseen sijaintiin ja liikenneyhteyksien hyödyntämiseen. Digitalisaatio, teknologian hyödyntäminen ja liikkuvat palvelut oli henkilöstöstä tärkeä mahdollisuus ja tapa tehdä työtä.

 Yrittäjät ja järjestöt lisäisivät yhteistoimintaa

3.10. sidosryhmätilaisuudessa hiukan yli kaksikymmentä osallistujaa pohtivat eri näkökulmista kysymystä mihin suuntaan Hollolaa tulisi kehittää.  Yrittäjien viesti oli, että kaavoitus ja keveä byrokratia ovat ensisijaisia kunnan hallinnoimia asioita, joiden soisi toimivan sujuvasti.

Järjestöjen näkökulmasta osallistumisen ja kulkemisen tulisi olla helppoa myös syrjäseuduilla, ei vain kuntakeskuksessa ja kohti keskusta. Yrittäjät ja yhteisöt molemmat kehittäisivät yhteistoimintaa; panoksen ja tuotoksen, kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Konkreettisia ehdotuksia olivat muun muassa esteettömyysreitit laavuille ja mahdollisuus osallistua, vaikkei olisi nettiä.

Päätöksentekoon avoimuutta ja jämäkkyyttä

Palvelujen vinkkelistä kuntastrategiaan halutaan asiakaslähtöisyys, perhekeskeisyys ja yksilöllisyys vauvasta vaariin. Eläköityminen ei ole uhka vaan mahdollisuus yhteisöllisyyteen ja huolenpitoon.

Päätöksentekoon toivottiin avoimuutta ja jämäkyyttä. Päätöksenteon taustoittaminen ja etukäteisviestintä vähentäisi tunnemyrskyjä.

Visio

Juureva, luonnonläheinen ja ketterä kumppani, joka edistää kuntalaisten ja yrittäjien sujuvaa arkea, on ehdotus uudeksi visiolausekkeeksi, joka tiivistäisi kunnan tahtotilan ja syyn valita Hollola muiden joukosta.

Lauseke herätti keskustelua ja toiveita kunnianhimoisesta ja ajan mukana elävästä visiosta. Toisaalta todettiin myös, että kunnianhimo toteutuu siinä, miten visiota aletaan toteuttaa.

Kuntastrategiatyötä Hollolassa vetää Hallintoakatemia.

Julkaistu: 09.10.2017 11.40