Konsernijaosto

Konsernijaoston tehtävänä on toteuttaa konserniohjausta ja valvontaa kunnanhallituksen ja valtuuston linjausten, yleisohjeiden, tavoitteiden ja päätösten toteuttamseksi.

Jaoston esittelijänä toimii kunnanjohtaja ja sihteerinä talousjohtaja. Viranhaltijoiden poissa ollessa näitä tehtäviä hoitavat sijaiseksi määrätyt henkilöt.

Konsernijaoston jäsenet ja varajäsenet 1.1.2016 - 31.5.2017 

 Eero Virta, KOK, pj.
 03 784 0645, 040 503 7305
 eero.virta(a)hollola.fi

 henkilökohtainen varajäsen
 Tatu Söyrilä, KOK
 03 787 3486, 0400 713 321
 tatu.soyrila(a)hollola.fi

 Anne Louhelainen, PS, vpj.
 050 512 0428
 anne.louhelainen(a)hollola.fi

 henkilökohtainen varajäsen
 Hannu Siljander, PS
 0400 841 439
 hannu.siljander(a)hollola.fi

 Heidi Hiidenheimo, KOK
 0400 976 605
 heidi.hiidenheimo(a)hollola.fi

 Kaarina Mäkinen, KOK
 03 764 1552, 040 715 8500
 kaarina.makinen(a)hollola.fi

 Matti Siirola, KESK
 03 785 3186, 040 524 8351
 matti.siirola(a)hollola.fi

 henkilökohtainen varajäsen
 Tuulia Salo
 03 784 1244, 044 721 2717
 tuulia.salo(a)hollola.fi

 Jarkko Niemi, SDP
 040 595 4178
 jarkko.niemi(a)hollola.fi

 henkilökohtainen varajäsen
 Miikka Lönnqvist, SDP
 050 542 0160
 miikka.lonnqvist(a)holllola.fi

Tässä tehtävässä konsernijaosto:

 •  seuraa kuntayhtymien ja yhteisten toimielimien sekä niiden laitosten ja yhteisöjen toimintaa, joissa kunta on osallisena tai joita kunta on taloudellisesti tukenut sekä asettaa tavoitteita, ohjaa ja seuraa kunnan edustajien toimintaa näissä yhteisöissä
 •  antaa lausuntoja kuntayhtymien ja yhteisten toimielinten talousarvioista
 •  päättää kunnan edustajan tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden ja säätiöiden yhtiö- ja vuosikokouksiin ja vastaaviin sekä antaa toimiohjeet edustajille
 • tekee esityksiä ja valmistelee kunnanhallitukselle ja tarvittaessa edelleen valtuustolle
 • konserniohjauksen periaatteista
 • omistajapoliittisista linjauksista
 • riskienhallintaan liittyvistä erillisistä toimenpiteistä ja linjauksista
 • taloudellisesti merkittävät vahingonkorvaus- ja riita-asiat
 • maa- tai kiinteistöomaisuuden myymisestä tai ostamisesta
 • osakkuuksista ja niihin liittyen osakkeiden ostamisesta tai osakkuuksista luopumisesta ja niihin liittyen osakkeiden myymisestä
 • käsittelee ja merkitsee tiedoksi tytäryhteisöjen ja konserniin kuuluvien säätiöiden sekä merkittävimpien yhteistoimintaelimien seurantaraportit

Konsernijaosto
PL 66 (Virastotie 3)
15871 HOLLOLA
keskus: 03 880 111
kirjaamo(a)hollola.fi

Pöytäkirjanpitäjä
Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja
044 780 1420