Konsernijaosto

Konsernijaoston tehtävänä on toteuttaa konserniohjausta ja valvontaa kunnanhallituksen ja valtuuston linjausten, yleisohjeiden, tavoitteiden ja päätösten toteuttamiseksi.

Jaoston esittelijänä toimii kunnanjohtaja ja sihteerinä talousjohtaja. Viranhaltijoiden poissa ollessa näitä tehtäviä hoitavat sijaiseksi määrätyt henkilöt.

Konsernijaoston jäsenet ja varajäsenet 1.6.2017 alkaen

Tässä tehtävässä konsernijaosto:

 •  seuraa kuntayhtymien ja yhteisten toimielimien sekä niiden laitosten ja yhteisöjen toimintaa, joissa kunta on osallisena tai joita kunta on taloudellisesti tukenut sekä asettaa tavoitteita, ohjaa ja seuraa kunnan edustajien toimintaa näissä yhteisöissä
 •  antaa lausuntoja kuntayhtymien ja yhteisten toimielinten talousarvioista
 •  päättää kunnan edustajan tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden ja säätiöiden yhtiö- ja vuosikokouksiin ja vastaaviin sekä antaa toimiohjeet edustajille
 • tekee esityksiä ja valmistelee kunnanhallitukselle ja tarvittaessa edelleen valtuustolle
 • konserniohjauksen periaatteista
 • omistajapoliittisista linjauksista
 • riskienhallintaan liittyvistä erillisistä toimenpiteistä ja linjauksista
 • taloudellisesti merkittävät vahingonkorvaus- ja riita-asiat
 • maa- tai kiinteistöomaisuuden myymisestä tai ostamisesta
 • osakkuuksista ja niihin liittyen osakkeiden ostamisesta tai osakkuuksista luopumisesta ja niihin liittyen osakkeiden myymisestä
 • käsittelee ja merkitsee tiedoksi tytäryhteisöjen ja konserniin kuuluvien säätiöiden sekä merkittävimpien yhteistoimintaelimien seurantaraportit

Konsernijaosto
PL 66 (Virastotie 3)
15871 HOLLOLA
keskus: 03 880 111
kirjaamo(a)hollola.fi

Pöytäkirjanpitäjä
Turkka Rantanen
hallinto- ja talousjohtaja
044 780 1700