Korona epidemian aikana on tärkeää muistaa myönteisiä asioita

Meneillään oleva Korona-epidemia on viime kuukausina vaatinut paljon työtä eri hallinnonaloilla. Myös kansalaiset ovat noudattaneet kiitettävästi annettuja ohjeita.

Kaiken kaikkiaan maamme on onnistunut tähän mennessä torjuntatyölle asetetuissa tavoitteissa hyvin ja nyt ollaan siirtymässä asetettujen rajoitusten hallittuun ja tarkoin seurattavaan purkamiseen. Samalla on syytä tiedostaa, että epidemiaa vielä ole voitettu, vaan tarvitaan jatkuvaa valppautta ja voimia noudattaa ohjeita ja asetettuja rajoituksia. Epidemian kulkua on vielä vaikea ennustaa, toinen aaltokin on mahdollinen.  Erityistä kestokykyä, mutta myös tukea tarvitsevat edelleen erityisesti ikäihmiset, yksinäiset ja toimintakyvyltään heikentyneet henkilöt. Eri viranomaisten työ epidemian parissa jatkuu.

Tässäkin tilanteessa on tärkeää kuitenkin katsoa eteenpäin. Paljon myönteisiä asioita nousee kaiken keskellä mieleen. Omassa kotikunnassamme on runsaasti myönteisiä näkymiä. Ulkopuolinenkin tarkastelija havaitsee helposti monipuolisen toiminnan mahdollisuuksia.  Vireän elinkeinotoiminnan edellytykset ovat kunnossa ja niitä vahvistetaan kaiken aikaa, sosiaalisen turvallisuuden perusta on vakaa, yhteisöllisyyden vahvistamisen edellytykset ovat olemassa ja kunnan kilpailukyky sekä monipuolisen kehittämisen perusta ovat vahvoja. Näistä asioista on syytä iloita.

Eräs ilonaihe on näkymä sosiaali- ja perusterveydenhuollon kehittämisen etenemisestä. Valtakunnallisesti käynnistellään hallituksen toimesta terveyskeskusten toiminnan parantamista ja rakenteellisia uudistuksia. Perustason sosiaali- ja terveydenhuollon parantaminen on näyttäytynyt vuosikymmeniä näitä asioita seuranneesta ikuisuushankkeelta, jonka nyt soisi etenevän suotuisasti. Yleisesti on ymmärretty jo pitkään, että perustason hyvä toiminta on koko sosiaali- ja terveydenhuollon taloudellisesti järkevän toimivuuden edellytys.

Vielä läheisempi, konkreettinen ilonaihe on omaan kuntakeskukseemme rakentuva laajan palvelun sote - keskus. Se turvaa asianmukaisesti välttämättömät perustason lähipalvelut hollolalaisille, mutta myös laajemmin palvelut hyvinvointiyhtymän läntisten alueiden väestölle. Kuntakeskuksessa liikkuva on havainnut ohi kulkiessaan Terveystien varteen nousevan rakennuksen ripeästi maaliskuussa alkaneen rakennustyön etenemisen. Saadun tiedon mukaan sote - asema nousee harjakorkeuteen kesään aikana, valmistuu marraskuussa 2021 ja otetaan käyttöön vuoden 2022 alussa.

Rakennuttamisesta vastaa kuntamme ja tiloihin vuokralaiseksi tuleva hyvinvointiyhtymä asiantuntijoineen tilojen tulevan toiminnan yksityiskohtaisesta suunnittelusta. Toiveena on toiminta, joka on aidosti asiakaslähtöistä, nykyaikaiseen henkilöstön yhteistoimintaan perustuvaa, joustavaa ja tulevan käyttäjäkunnan moninaiset tarpeet huomioivaa. Välttämätöntä myös on, että tulevat tilat ja niissä tapahtuva toimintamalli ovat kilpailukykyisiä henkilöstön kannalta. Olisi iloinen asia havaita, että uusi sote -keskus on haluttu työpaikka.

Elinvoimaisen kunnan kannalta toimivat peruspalvelut ovat keskeinen edellytys ja usein myös tärkeä asia pohdittaessa kuntaan muuttamista ja asettumista. Nyt näkymä ainakin sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelujen osalta on selkeä. Kuntakeskuksen tuleva muu kehittyminen niin monipuolisten palvelujen kuin ulkoisen kuvankin osalta edistää osaltaan vetovoiman kasvua.

Pentti Lampi
Lääkintöneuvos

Julkaistu: 14.05.2020 09.26